ทัวร์โอกินาว่า 5วัน 3คืน 12-16 เม.ย.61 ขอขอบคุณรีวิวจากลูกค้า คุณรัตนะธีรพงศ์