ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน FD ( FINT )
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน FD ( FINT )
ทัวร์โค้ด NIDN191767
  • 1วัน
  • ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – พระหินอ่อน
SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} {{peroid.yearLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
22 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
4 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 2,990 2,990 แสดง - 0
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 2,990 2,990 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ค. 62 - 2 ก.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 3 ก.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62 2,990 2,990 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 2,990 2,990 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 2,990 2,990 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 2,999 2,999 แสดง - 0
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน FD ( FINT )
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน FD ( FINT )
ราคาเริ่มต้น 2,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน