ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน DD ( B2BS )
ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน DD ( B2BS )
ทัวร์โค้ด NIDN192580
  • 1วัน 1คืน
  • เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน
SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} {{peroid.yearLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 มิ.ย. 62 - 2 มิ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 4,555 4,555 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 4,777 4,777 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 3,288 3,288 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 4,299 4,299 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 4,299 4,299 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 4,299 4,299 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 4,299 4,299 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 4,299 4,299 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 3,888 3,888 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 4,299 4,299 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 4,299 4,299 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 3,888 3,888 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 2,988 2,988 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 4,299 4,299 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 4,299 4,299 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 2 ต.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 3,333 3,333 แสดง - 0
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน DD ( B2BS )
ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน DD ( B2BS )
ราคาเริ่มต้น 2,988
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน