ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน (พักบานาฮิลล์) บินบ่าย-กลับดึก VZ ( PVN25 )
เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน (พักบานาฮิลล์) บินบ่าย-กลับดึก VZ ( PVN25 )
ทัวร์โค้ด NIDN194188
  • 4วัน 3คืน
  • ดานัง , สะพานมังกร , คาร์ฟดราก้อน , สะพานแห่งความรัก , เมืองมรดกโลกฮอยอัน , นั่งเรือกระด้ง , พักบานาฮิลล์ , บานาฮิลล์ , สะพานทอง , เว้ , วัดเทียนมู่ , ตลาดดงบา , ล่องเรือมังกร
11,999 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
18 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
26 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 15,900 20,400 แสดง - 0
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 15,900 20,400 แสดง - 0
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 15,900 20,400 แสดง - 0
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 12,900 17,400 แสดง - 0
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 16,900 21,400 แสดง - 0
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 16,900 21,400 แสดง - 0
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 16,900 21,400 แสดง - 0
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 16,900 21,400 แสดง - 0
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 16,900 21,400 แสดง - 0
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
6 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
9 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
10 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
12 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
13 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
14 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
15 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
16 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
17 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
18 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
19 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
20 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
21 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
22 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
23 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
24 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
25 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
27 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
28 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
29 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
30 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
31 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
1 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
2 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
3 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
9 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 14,900 19,400 แสดง - 0
10 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
11 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 12,900 17,400 แสดง - 0
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
17 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
18 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
1 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
2 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
3 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
8 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
9 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,900 18,400 แสดง - 0
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 11,999 16,499 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน (พักบานาฮิลล์) บินบ่าย-กลับดึก VZ ( PVN25 )
เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน (พักบานาฮิลล์) บินบ่าย-กลับดึก VZ ( PVN25 )
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน