ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ดินเนอร์ล่องเรืออลังกา ครูซส์ (ALANGKA CRUISE)
ดินเนอร์ล่องเรืออลังกา ครูซส์ (ALANGKA CRUISE)
ทัวร์โค้ด NIDN201946
  • 1วัน
  • ดินเนอร์ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
  • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ (Seafood), อาหารญี่ปุ่นซูชิหน้าต่างๆ, ฟรีเค้กวันเกิดขนาดครึ่งปอนด์
  • ขึ้นท่าเรือไอคอนสยาม, เวลาล่องเรือ 19:15-21:15 น. (2 ชั่วโมง)
SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} {{peroid.yearLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
19 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
20 ส.ค. 63 - 20 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
26 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
27 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 63 - 28 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ย. 63 - 1 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ย. 63 - 2 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ย. 63 - 3 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 63 - 4 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 63 - 11 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ย. 63 - 17 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 63 - 24 ก.ย. 63 750 750 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 63 - 25 ก.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
30 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 63 - 1 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 63 - 2 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 63 - 3 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
4 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
5 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
7 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
10 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
11 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
13 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
14 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
15 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
19 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
21 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
22 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
24 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
25 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
26 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
27 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
28 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
29 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
30 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
31 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
1 พ.ย. 63 - 1 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ย. 63 - 2 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ย. 63 - 3 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ย. 63 - 4 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ย. 63 - 5 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
21 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
22 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
27 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
28 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
1 ธ.ค. 63 - 1 ธ.ค. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
2 ธ.ค. 63 - 2 ธ.ค. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
3 ธ.ค. 63 - 3 ธ.ค. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
4 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
5 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
6 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
7 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
8 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
9 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
10 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 760 760 แสดง - 0
Sold Out
11 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
12 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out
13 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 790 790 แสดง - 0
Sold Out