ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พุกาม

พุกาม 58 พีเรียด จาก 9 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN194187 ทัวร์พม่า 5 ดาว MYANMAR EDITION ย่างกุ้ง สิเรียม 9 วัด ปังปัง 2 วัน 1 คืน UB ( LOOK )
พุกาม

ทัวร์พม่า 5 ดาว MYANMAR EDITION ย่างกุ้ง สิเรียม 9 วัด ปังปัง 2 วัน 1 คืน UB ( LOOK )

 Myanmar National Airlines
2วัน 1คืน
พระลาภมุนี , พระเขี้ยวแก้ว , เจดีย์มหาธรรมรังสี , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี , เจดีย์กาบาเอ , เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ , เทพ กระซิบ , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194185 ทัวร์พม่า MANDALAY BAGAN มัณฑเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน PG ( LOOK )
พุกาม

ทัวร์พม่า MANDALAY BAGAN มัณฑเลย์ พุกาม 3 วัน 2 คืน PG ( LOOK )

 Bangkok Airways
3วัน 2คืน
มัณฑะเลย์ , เมืองพุกาม , จุดชมวิวทะเลเจดีย์ , ชมโชว์ , พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ , เจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วิหารธรรมยันจี , มัณฑะเลย์ , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194630 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ เลสโก จ่ามงกุฎ 3 วัน 2 คืน WE ( ZEGT )
พุกาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ เลสโก จ่ามงกุฎ 3 วัน 2 คืน WE ( ZEGT )

 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน
เมืองพุกาม, วัดมานุหะ, วัดอนันดา, จุดชมวิวทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง, พุกาม, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมยันจี, เมืองมัณฑะเลย์, พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดชเวนันดอว์, วัดกุโสดอ
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN192812 ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์แห่งพุกาม 4 วัน 3 คืน FD ( FINT )
พุกาม

ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์แห่งพุกาม 4 วัน 3 คืน FD ( FINT )

 Thai AirAsia
4วัน 3คืน
มัณฑะเลย์, มิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ระฆังมินกุน, เจดีย์ชินพิว, พุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมานุหะ, ทะเลเจดีย์, วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมยังยี, มัณฑะเลย์, วัดชเวนันดอร์, สะพานไม้สัก อูเบ็ง, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนาจอง
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN194629 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ เลสโก เสน่ห์จันทร์ 4 วัน 3 คืน WE ( ZEGT )
พุกาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ เลสโก เสน่ห์จันทร์ 4 วัน 3 คืน WE ( ZEGT )

 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน
เมืองพุกาม, วัดมานุหะ, วัดอนันดา, จุดชมวิวทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง พุกาม, เจดีย์กุเปียวจี, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมยันจี, เมืองมัณฑะเลย์, พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดชเวนันดอว์ (วัดไม้สัก), วัดกุโสดอ
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193586 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม โมนยะวา มหานครแห่งเจดีย์ 5 วัน 4 คืน FD ( FINT )
พุกาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม โมนยะวา มหานครแห่งเจดีย์ 5 วัน 4 คืน FD ( FINT )

 Thai AirAsia
5วัน 4คืน
มัณฑะเลย์, มิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ระฆังมินกุน, เจดีย์ชินพิว, สะพานไม้อูเบ็ง, วัดชเวนันดอร์, พุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, เจดีย์ติโลมินโล, วิหารธรรมยังยี, วิหารธรรมยังยี, โมนยวา, พระพุทธรูปยืน, เจดีย์สัมพุทเธ
ต.ค. /
พ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN193918 ทัวร์พม่่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน 8M ( WSST )
พุกาม

ทัวร์พม่่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน 8M ( WSST )

 Myanmar Airways
4วัน 3คืน
ทะเลเจดีย์,หุ่นกระบอก,ล้างหน้าพระมหามัยมุณี,เจดีย์ชเวสิกอง
ตลาดสก็อต
เป็ดปักกิ่ง,กุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำ
3 ดาว
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193916 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน 8M ( WSST )
พุกาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน 8M ( WSST )

 Myanmar Airways
5วัน 4คืน
ชเวดดากอง, ทะเลเจดีย์, เจดีย์ชเวสิกอง,ล้างหน้าพระมหามัยมุนี,
ตลาดสก็อต
เป็ดปักกิ่ง,สลัดกุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำ,บุฟเฟ่ต์การะเวก
3 ดาว
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193920 ทัวร์พม่า GOLD IV YANGON GRAND 7 วัน 6 คืน 8M ( WSST )
พุกาม

ทัวร์พม่า GOLD IV YANGON GRAND 7 วัน 6 คืน 8M ( WSST )

 Myanmar Airways
7วัน 6คืน
พระธาตุอินทร์แขวน,พระนอนตาหวาน,เทพทันใจ
มัณฑเลย์ ฮิลล์,วัดมหามัยมุนี,พระบัวเข็ม,ตลาดสก็อต
เป็ดปักกิ่ง,กุ้งมังกร,กุ้งแม่น้ำ
3 ดาว
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.