ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พุกาม

พุกาม 49 พีเรียด จาก 9 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN197416 ทัวร์พม่า BAGAN MANDALAY
พุกาม

ทัวร์พม่า BAGAN MANDALAY

 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน
เมืองพุกาม, พระเจดีย์ชเวสิกอง, วัดติโลมินโล, วัดมนุหา, วัดอนันดา, วิหารธรรมยันจี, เมืองมัณฑะเลย์, สะพานอูเบ็ง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN196233 ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์
พุกาม

ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์

3วัน 2คืน
พุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200165 ทัวร์พม่า MANDALAY BAGAN MINGUN
พุกาม

ทัวร์พม่า MANDALAY BAGAN MINGUN

 Bangkok Airways
3วัน 2คืน
มัณฑะเลย์, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี, มิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, วัดกุโสด, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
3 ดาว
เม.ย. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN200056 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุน.
พุกาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุน.

 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน
พุกาม, มัณฑะเลย์, มินกุน
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ.
ทัวร์โค๊ด NIDN197257 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุ
พุกาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุ

 Bangkok Airways
4วัน 3คืน
มัณฑะเลย์, พุกาม, มินกุ, วัดอนันดา
เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200051 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์
พุกาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์

 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน
ย่างกุ้ง, พุกาม, มัณฑะเลย์
5 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200052 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน สีป้อ พุกาม
พุกาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน สีป้อ พุกาม

 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน
พินอูลวิน, สีป้อ, มัณฑะเลย์, พุกาม
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200049 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์
พุกาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์

 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน
พระธาตุอินทร์แขวน, หงสาวดี, ย่างกุ้ง, พุกาม มัณฑะเลย์
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200050 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม อินเล มัณฑะเลย์
พุกาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม อินเล มัณฑะเลย์

 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน
ย่างกุ้ง, พุกาม, เฮโฮ, อินเล, มัณฑะเลย์
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.