ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ทัวร์กุ้ยหยาง

ทัวร์กุ้ยหยาง 21 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN241927 ทัวร์จีน Guizhou บินตรงกุ้ยหยาง อานซุ่น จูนยี่
ทัวร์กุ้ยหยาง

ทัวร์จีน Guizhou บินตรงกุ้ยหยาง อานซุ่น จูนยี่

 9 Air
6วัน 5คืน
หมู่บ้านโบราณวูเจียงจ้าย, อุทยานหุบเขาบ่อน้ำเทวดา, เมืองโบราณชิงเหยียน
4 ดาว
พ.ค. /
มิ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN241758 ทัวร์จีน มหัศจรรย์ GUILIN กุ้ยหยาง อั่นชุ่น ไขหลี่ หยางซั่ว เที่ยว 2 มณฑล
ทัวร์กุ้ยหยาง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ GUILIN กุ้ยหยาง อั่นชุ่น ไขหลี่ หยางซั่ว เที่ยว 2 มณฑล

 Thai Viet Jet Air
6วัน 5คืน
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลูยี่, น้ำตกหวงกั่วซู่, ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียงครึ่งสาย
4 ดาว
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN242012 ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหยาง อานซุ่น จูนยี่
ทัวร์กุ้ยหยาง

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหยาง อานซุ่น จูนยี่

 Lucky air
6วัน 5คืน
อุทยานหุบเขาบ่น้ำเทวดา, น้ำตกหวงกั่วซู่, หมู่บ้านโบราณอู่เจียง
4 ดาว