ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

พบ ทัวร์จอร์แดน 16 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

 • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์จอร์แดน HIGHLIGHT JORDAN 6 วัน 4 คืน WY ( VIEW )
ทัวร์โค้ด NIDN183842

 • ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส , ชมโบสถ์กรีกออโธ ดอกซ์ แห่งเซนต์จอร์จ , ชมปราสาทเครัค แห่งครูเสด (Karak) , ชม เมืองเพตรา , ชมโรงละครโรมันโบราณ (Roman Theatre) , ชมเมืองหลวง กรุงอัมมาน , ชม โรงละครโรมัน อายุกว่า 2,000 ปี
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป เมาท์เนโบ , เมืองมานาบา , แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน , ทะเลทรายวาดิรัม , ทะเลเดดซี (Dead Sea) , ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน , วิหารเฮอร์คิวลิส , พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง
Oman Air
6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 45,900
จองทัวร์
Oman Air เริ่มต้น
45,900
จองทัวร์

ทัวร์จอร์แดน มหัศจรรย์ JORDAN เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 6 วัน 3 คืน RJ ( BICN )
ทัวร์โค้ด NIDN185985

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา , นั่งม้า เพื่อเข้าชมเมืองเพตราอันงดงาม , ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา , สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้
 • อาหารจานเด่น รับประทานอาหารที่ SUN CITY CAMP
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL , แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค , ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่ , ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
Royal Jordanian
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 49,900
จองทัวร์
Royal Jordanian เริ่มต้น
49,900
จองทัวร์

ทัวร์จอร์แดน AMAZING JORDAN 6 วัน 3 คืน (SEST)
ทัวร์โค้ด NIDN184982

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ โคลน แช่น้ำ- เมาท์เนโบ - มาดาบา –น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ – มหาวิหารเอลคาซเนท์ – ปราสาทโชบัค- ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
Royal Jordanian
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 49,999
จองทัวร์
Royal Jordanian เริ่มต้น
49,999
จองทัวร์

ทัวร์จอร์แดน ไฮไลท์จอร์แดน 6 วัน 3 คืน RJ ( HLDT )
ทัวร์โค้ด NIDN185898

 • ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ ชม โบสถ์กรีก -ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอห์น , ชม เมาท์ เนโบ (Mount Nebo) , ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) , ชมเมืองเพตร้า (Petra) , ขี่ม้า เข้าเมืองเพตรา , ชมความสวยงามของมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ทะเลทรายวาดิรัม , น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ , ภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อนประวัติศาสตร์ , ชม เมืองอคาบา (Aqaba) เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศ , ทะเลสาบเดดซี ถูกบันทึกลงในหนังสือ กินเนสส์ว่า เป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก
Royal Jordanian
6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 58,900
จองทัวร์
Royal Jordanian เริ่มต้น
58,900
จองทัวร์