ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ไทจง

ไทจง 383 พีเรียด จาก 22 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN193988 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3 คืน XW ( ZEGT )
ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3 คืน XW ( ZEGT )

 Nok Scoot
5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194704 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน SL ( ZTPE41 )
ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน SL ( ZTPE41 )

 Thai Lion Air
5วัน 3คืน
เถาหยวน, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไทจง
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193549 ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN 5 วัน 3 คืน XW ( ITC0 )
ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN 5 วัน 3 คืน XW ( ITC0 )

 Nok Scoot
5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193671 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน XW ( ITCT )
ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน XW ( ITCT )

 Nok Scoot
5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, ไทจง, Chocolate Castel
ทัวร์โค๊ด NIDN192428 ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน XW ( CHIC )
ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน XW ( CHIC )

 Nok Scoot
5วัน 3คืน
เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
3 ดาว
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194960 ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)
ไทจง

ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

 Nok Scoot
5วัน 3คืน
จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193978 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน VZ ( JWLI )
ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน VZ ( JWLI )

 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
ไทจง, ไทเป, ไทเป101, ตลาดปลาไทเป, ร้านพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194274 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก พาชิลตัวพ่อ 4 วัน 2 คืน BR ( ZEGT )
ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก พาชิลตัวพ่อ 4 วัน 2 คืน BR ( ZEGT )

 EVA Air
4วัน 2คืน
หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไทจง
ทัวร์โค๊ด NIDN191250 ทัวร์ไต้หวัน PRO TAIWAN ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน VZ ( JWLI )
ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน PRO TAIWAN ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน VZ ( JWLI )

 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
หมู่บ้านสายรุ้ง , ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , เจียอี๋ , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , นั่งรถไฟ , ร้านชา
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194086 ทัวร์ไต้หวัน PRO TAIWAN ไทจง อุทยานอาลีซาน สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน VZ (JWLI)
ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน PRO TAIWAN ไทจง อุทยานอาลีซาน สุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน VZ (JWLI)

 Thai Viet Jet Air
4วัน 2คืน
ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟ, ร้านชา, หมู่บ้านHNOKI
ก.ย. /
ต.ค.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 22 โปรแกรม