ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ทัวร์ไทจง

ทัวร์ไทจง 46 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN195130 ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง
ทัวร์ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง

5วัน 3คืน
เถาหยวน, ผูหลี่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูซีฟู้ด
3 ดาว
เม.ย. /
พ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194704 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน SL ( ZTPE41 )
ทัวร์ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน SL ( ZTPE41 )

5วัน 3คืน
เถาหยวน, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เม.ย. /
พ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN195132 ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE TAIWAN มหัศจรรย์อาลีซาน
ทัวร์ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน SIGNATURE TAIWAN มหัศจรรย์อาลีซาน

5วัน 3คืน
เจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี, แวะชิมชา, ไทจง,
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เม.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN195449 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อุทยานอาหลีซัน
ทัวร์ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น อุทยานอาหลีซัน

4วัน 3คืน
ตึกไทเป101, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN200242 ทัวร์ไต้หวัน สมายด์ อิ่มใจ 2 อุทยาน หมู่บ้านเก
ทัวร์ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน สมายด์ อิ่มใจ 2 อุทยาน หมู่บ้านเก

 Thai Airways
5วัน 4คืน
ไทจง, สวนดอกไม้จงเซ่อ, หมู่บ้านสายรุ้ง, หมู่บ้านเก้าชนเผ่า, ซีเหมินติง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN200240 ทัวร์ไต้หวัน สมายด์ สุขใจ โฟว์อินวัน ไทเป ไทจง
ทัวร์ไทจง

ทัวร์ไต้หวัน สมายด์ สุขใจ โฟว์อินวัน ไทเป ไทจง

 Thai Airways
6วัน 5คืน
เมืองเจียอี้, ตลาดกลางคืนเจียอี้, wenhua road night market เมืองเจียอี้, อุทยานอารีซัน, นั่งรถไฟโบราณ, ป่าสนพันปี, วัดเหวินอู่
3 ดาว
เม.ย.