ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์อูลู่มู่ฉี 20 พีเรียด จาก 11 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN242981 ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เฉิงตู หลันโจว จางเยี่ย ตุนหวง มั่วเกาคู ถูหลู่ฟาน อูรุมุฉี
ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม เฉิงตู หลันโจว จางเยี่ย ตุนหวง มั่วเกาคู ถูหลู่ฟาน อูรุมุฉี

 Sichuan Airlines
8วัน 7คืน
ชมอุทยานภูเขาสายรุ้ง, ชมด่านเจียยวี่กวน, ชมเนินทรายหมิงซาซาน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN242477 ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ระเบียงเหอซี หลานโจว อูรูมู่ฉี
ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ระเบียงเหอซี หลานโจว อูรูมู่ฉี

 China Southern Airlines
8วัน 6คืน
ชมถ้ำแกะสลักม่อเกา, กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน, ปราการด่านสุดท้ายแห่งจีนตะวันตก
3 ดาว
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN242872 ทัวร์จีน China เส้นทางสายไหม อูลู่มูฉี ตุนหวง ถู่ลู่ฟาน
ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์จีน China เส้นทางสายไหม อูลู่มูฉี ตุนหวง ถู่ลู่ฟาน

 China Southern Airlines
6วัน 5คืน
ชมเทือกเขาเทียนซาน, ล่องเรือชมความงามทะเลสาบเทียนฉือ, สนุกกับการขี่อูฐ ชมทะเลสาบวงพระจันทร์โอเอชิสกลางทะเลทราย
4 ดาว
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN242873 ทัวร์จีน CHINA ซินเจียง อูลู่มูฉี คานาสือ
ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์จีน CHINA ซินเจียง อูลู่มูฉี คานาสือ

 China Southern Airlines
6วัน 5คืน
ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานคานาสือ, ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ, ชมวิวหมู่บ้านเห๋อมู่
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN242044 ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม กวางเจา หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อู่หลู่มู่ฉี
ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม กวางเจา หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อู่หลู่มู่ฉี

 China Southern Airlines
9วัน 8คืน
อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน, เนินทรายหมิงซาซาน, นั่งรถไฟความเร็วสูง
5 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN241456 ทัวร์จีน Silk Road ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี เฉิงตู
ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์จีน Silk Road ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี เฉิงตู

 China Southern Airlines
9วัน 8คืน
ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว โอเอซิสกลางทะเลทราย, กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย ด่านเจียยวี่กวน, ภูเขาสายรุ้งตันเสีย
4 ดาว
ส.ค. /
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN241854 ทัวร์จีน ซินเจียงใต้
ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์จีน ซินเจียงใต้

 Sichuan Airlines
9วัน 8คืน
เมืองอูรูมูฉี, ชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแห่งม้าซินเกียง, ข้ามเทือกเขาเทียนซา ผ่านโตรกผากานโกว
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN243114 ทัวร์จีน XINJIANG ซินเจียง คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ชุน อูหลู่มู่ฉี
ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์จีน XINJIANG ซินเจียง คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ชุน อูหลู่มู่ฉี

 China Southern Airlines
9วัน 7คืน
หมู่บ้านเหอมู่ชุน, ทะเลสาบวงพระจันทร์, ทะเลสาบมังกรหลับ, ทะเลสาบเทวดา, จุดชมวิวคานาสือ, ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ
4 ดาว
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN241711 ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ อารยธรมนับพันปี ภูเขาสายรุ้ง
ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ อารยธรมนับพันปี ภูเขาสายรุ้ง

 Sichuan Airlines
10วัน 9คืน
ทะเลสาบเทียนฉือ, ถ้ำพระพันองค์, ทะเลทรายหมิงชาชาน
4 ดาว
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN241325 ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี อี๋หนิง คานาสือ ปู้เอ๋อจิ้น
ทัวร์อูลู่มู่ฉี

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อูหลู่มู่ฉี อี๋หนิง คานาสือ ปู้เอ๋อจิ้น

 China Southern Airlines
10วัน 9คืน
เทือกเขาเทียนซาน, ตลาดต้าปาจา, ทะเลสาบอูหลุนกู่, หมู่บ้านเหอมู่ซุน
3 ดาว
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 11 โปรแกรม