ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

คุนหมิง

คุนหมิง 15 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN231113 ทัวร์จีน แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
คุนหมิง

ทัวร์จีน แชงกรีล่า คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

 Thai AirAsia
6วัน 5คืน
เมืองโบราณต้าหลี่, เมืองโบราณแชงกรีล่า, เมืองโบราณลี่เจียง
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN231111 ทัวร์จีน มหัศจรรย์ Kunming คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง
คุนหมิง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ Kunming คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง

 kunming airline
5วัน 4คืน
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก, พิชิตยอดเขาซีซาน
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN231030 ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก รถไฟความเร็วสูง
คุนหมิง

ทัวร์จีน คุนหมิง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก รถไฟความเร็วสูง

 kunming airline
5วัน 4คืน
แชงกรีล่า, วัดซงจ้านหลิง, เมืองโบราณลี่เจียง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN231019 ทัวร์จีน แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง
คุนหมิง

ทัวร์จีน แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง

 Thai AirAsia
6วัน 5คืน
นั่งรถไฟความเร็วสูง, ภูเขาหิมะมังกรหยก
3 ดาว
เม.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN231070 ทัวร์จีน มหัศจรรย์ Kunming ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
คุนหมิง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ Kunming ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

 Thai AirAsia
6วัน 5คืน
ท่องสวรรค์แดนมังกร, ภูเขาหิมะมังกรหยก, ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ไป่สุยเหอ
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN231015 ทัวร์จีน Shangri-La คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง
คุนหมิง

ทัวร์จีน Shangri-La คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง

 kunming airline
6วัน 5คืน
ช่องแคบเสือกระโดด, ภูเขาหิมะมังกรหยก, สวนทะเลสาบเอ๋อไห่
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN231088 ทัวร์ลาว จีน High Speed Train Laos China
คุนหมิง

ทัวร์ลาว จีน High Speed Train Laos China

 Thai Smile Airways
6วัน 5คืน
นั่งรถไฟความเร็วสูงขบวนล้านช้าง ลาว-จีน, อุทยานป่าหิน ป่าหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก, พระธาตุหลวง เวียงจันทน์
4 ดาว
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย.