ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

พบ ทัวร์กัมพูชา 109 พีเรียด จาก 10 โปรแกรม

 • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน (ORIG)
ทัวร์โค้ด NIDN182849

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • ไฮไลท์ “นครวัด” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / นครธม, ปราสาทเลื่องชื่อ “ตาพรม” “บายน” “บันทายศรี” ปราสาทสีชมพู, ช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ ซื้อของฝากของพื้นเมือง
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป นครวัด/นครธม, ปราสาทตาพรม, ปราสาทบายน, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทสีชมพู, ตลาดท้องถิ่นซาจ๊ะ
Thai Smile Airways
2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 5,995
จองทัวร์
Thai Smile Airways เริ่มต้น
5,995
จองทัวร์

ทัวร์กัมพูชา CAMDODIA นครวัด นครธม 2วัน 1คืน WE (ASTH)
ทัวร์โค้ด NIDN182949

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมธรรมชาติที่โตนเลสาบ, สักการะอวค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม, สัมผัสปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป เสียมเรียบ, วัดใหม! (ทุ่งสังหาร), ตลาดซาจ๊ะ, วัดเพรียพรหมรัตน์
Thai Smile Airways
2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 7,999
จองทัวร์
Thai Smile Airways เริ่มต้น
7,999
จองทัวร์

ทัวร์กัมพูชา ซุปตาร์ ซัวซะไดย นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน WE ( TTNT )
ทัวร์โค้ด NIDN183589

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • ไฮไลท์ สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม , ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) , วัดเพรียพรหมรัตน์ , ชม โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ , ชมปราสาทบายน , ชมมหาปราสาทนครวัด
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ , ปราสาทบันทายสรี
Thai Smile Airways
2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 8,555
จองทัวร์
Thai Smile Airways เริ่มต้น
8,555
จองทัวร์

REP01 กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD
ทัวร์โค้ด NIDN181644

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร, ชมปราสาทตาพรหม, ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี, ล่องเรือชม โตนเลสาบ, นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม, ชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
 • อาหารจานเด่น บุฟเฟต์นานาชาติ
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซาจ๊ะ, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, เสียมเรียบ, นครธม, นครวัด
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,900
จองทัวร์
เริ่มต้น
11,900
จองทัวร์

ทัวร์กัมพูชา KIKKY BAYON STYLE IN CAMBODIA 2 วัน 1 คืน WE ( WORL )
ทัวร์โค้ด NIDN184333

 • ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
 • ไฮไลท์ นมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ องค์เจค องค์จอม , ล่องเรือชมทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย , ชม วัดใหม่ หรือ วัดอัฐ , ชม ปราสาทบายน , ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ช้อปปิ้ง ณ ตลาดซาจ๊ะ , เมืองพระนคร หรือ เมืองนครธม , ปราสาทบันทายสรี , ปราสาทตาพรหม
Thai Smile Airways
2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 12,900
จองทัวร์
Thai Smile Airways เริ่มต้น
12,900
จองทัวร์

ทัวร์กัมพูชา WONDERFUL CAMBODIA พนมเปญ เสียมเรียบ 4 วัน 3 คืน LQ (MIRA)
ทัวร์โค้ด NIDN183428

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม, ชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด, ชม ปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยวชมเมื่อมาเยือนอังกอร์, ชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ช้อปปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เลือกสินค้าที่ระลึก, พนมเปญ, เรือนจำตวลแสลง, วัดพนม, ตลาดซาจ๊ะ
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 13,900
จองทัวร์
เริ่มต้น
13,900
จองทัวร์

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ( GOHD )
ทัวร์โค้ด NIDN183570

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ชมพระราชวังเขมรินทร์, สักการะเจดีย์เงิน, เยือนคุกตวลสเลง, ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ชมพระราชวังเขมรินทร์, สักการะเจดีย์เงิน, เยือนคุกตวลสเลง, ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสร
Bangkok Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 15,900
จองทัวร์
Bangkok Airways เริ่มต้น
15,900
จองทัวร์

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน PG ( GOHD )
ทัวร์โค้ด NIDN184791

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ชม พระราชวังเขมรินทร์ , สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล , ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา , ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
Bangkok Airways
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 15,900
จองทัวร์
Bangkok Airways เริ่มต้น
15,900
จองทัวร์