ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า 1117 พีเรียด จาก 101 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN194972 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ขอพรทันใจ
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ขอพรทันใจ

 Thai AirAsia
1วัน 0คืน
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) , พระหินอ่อน , พระงาทัตยี , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) , เทพกระซิบ , ร้านหยกพม่า
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN194454 ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้

 NOK Airlines
1วัน 1คืน
เจดีย์ชเวดากอง , เทพทันใจ + เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์ , พระนอนตาหวาน
แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด NIDN194890 ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้

 NOK Airlines
1วัน 0คืน
เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระนอนตาหวาน, มหาเจดีย์ชเวดากอง
ตลาดสก๊อต
ทัวร์โค๊ด NIDN194165 ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน FD ( FINT )
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน FD ( FINT )

 Thai AirAsia
1วัน 0คืน
ย่างกุ้ง , พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) , พระหินอ่อน , พระงาทัตยี , พระมหาเจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) , เทพกระซิบ , ร้านหยกพม่า
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN192580 ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน DD ( B2BS )
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน DD ( B2BS )

 NOK Airlines
1วัน 1คืน
เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN191865 ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน FD (PRVC)
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน FD (PRVC)

 Thai AirAsia
1วัน 0คืน
ย่างกุ้ง , เจดีย์ชเวดากอง , เจดีย์โบตาทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ
ตลาดสก๊อต , พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี , พระพุทธรูปหงาทัตจี , พระหินอ่อน
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN194026 ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน DD ( ORIG )
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ 1 วัน DD ( ORIG )

 NOK Airlines
1วัน 1คืน
ไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง 1 วัน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN194924 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง

 NOK Airlines
1วัน 0คืน
เจดีย์โบตาทาวน์ , พระเทพทันใจ , เทพกระซิบ , พระนอนตาหวาน
มหาเจดีย์ชเวดากอง , ตลาดสก๊อต
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN194953 ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ ขอพร เทพทันใจ
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า วันเดียวก็เที่ยวได้ ขอพร เทพทันใจ

 NOK Airlines
1วัน 0คืน
เจดีย์โบตาทาวน์, พระเทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระนอนตาหวาน, มหาเจดีย์ชเวดากอง
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN191767 ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน FD ( FINT )
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน แดนพุทธภูมิ 1 วัน FD ( FINT )

 Thai AirAsia
1วัน 1คืน
ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน) - พระหินอ่อน -พระงาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ตลาดสก็อต – พระหินอ่อน
ก.ย.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 101 โปรแกรม