ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

พบ ทัวร์ไต้หวัน 685 พีเรียด จาก 59 โปรแกรม

 • เรียงตาม:
Loading...
Tiger Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 6,490
จองทัวร์
Tiger Air เริ่มต้น
6,490
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน VZ ( FOMS )
ทัวร์โค้ด NIDN191401

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเสวียนกง , วัดเหวินหวู่ , ชิมชาอู่หลง , ร้านพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง , หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น , สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) ,ศูนย์GERMANIUM , Duty Free , ซีเหมินติง , หมู่บ้านสายรุ้ง
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,999
จองทัวร์
เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2 คืน XW ( ZEGT )
ทัวร์โค้ด NIDN192258

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ไทเป , วัดหลงซาน , ตลาดปลาไทเป , ร้านคอสเมติก , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) , ซีเหมินติง , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , GERMANIUM SHOP , ร้านพายสับปะรด , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Nok Scoot
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,999
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน SL (VWDL)
ทัวร์โค้ด NIDN191650

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 , ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต , บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , ร้านใบชา , ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค , ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน , ตึกไทเป 101 , เจอร์เมเนียม , วัดหลงซานซื่อ , ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 10,499
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
10,499
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืน SL ( VWDL )
ทัวร์โค้ด NIDN192359

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 10,499
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
10,499
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน SL ( VWDL )
ทัวร์โค้ด NIDN192283

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 10,555
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
10,555
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน SL ( FOMS )
ทัวร์โค้ด NIDN191543

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง , วัดเหวิ่นหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต, เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ชิมชาอู่หลง, เมืองเถาหยวน, เถาหยวนไนท์ , เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, Cosmetic shop, เมืองจีหลง, หมู่บ้านจิ่วเฟ้น, สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM , Duty Free, ซีเหมินติง
Thai Lion Air
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 11,555
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
11,555
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์ ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4 วัน 3 คืน VZ ( TTNT )
ทัวร์โค้ด NIDN191825

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย
Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 11,555
จองทัวร์
Thai Viet Jet Air เริ่มต้น
11,555
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน XW ( ITCT )
ทัวร์โค้ด NIDN191200

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ , ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง , เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น , อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ, กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 , ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน , ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 11,888
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
11,888
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 59 โปรแกรม