ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

พบ ทัวร์ไต้หวัน 949 พีเรียด จาก 88 โปรแกรม

 • เรียงตาม:
Loading...

ตั๋วเครื่องบินไต้หวัน PACKAGE FLY TO TAIWAN BY TIGER AIR 4 วัน IT ( MIRA )
ทัวร์โค้ด NIDN193454

 • ระยะเวลา 4 วัน 1 คืน
 • ไฮไลท์ ตั๋ว Tigerair (IT) เส้นทาง กรุงเทพ(ดอนเมือง)-ไทเป , แถมฟรี! ซิมเน็ตใช้งานที่ไต้หวันฟรี 1 วัน , แถมฟรี! โรงแรมสุดชิคที่เถาหยวน 1 คืน , แถมฟรี! ซิตี้ทัวร์ เที่ยวเถาหยวน 1 วัน
Tiger Air
4 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 5,399
จองทัวร์
Tiger Air เริ่มต้น
5,399
จองทัวร์

ตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน จ่ายเบาๆ ได้มากกว่าที่คิด
ทัวร์โค้ด NIDN192646

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ แถมฟรี One day tour โดย Shuttle bus แบ่งเป็น 3 เส้นทาง , สามารถเลือกเที่ยวได้ตามอิสระ (ดูรายละเอียดท้ายโปรแกรม) อิสระท่องเที่ยวในไทเป , แถมฟรี Taipei Transport Fun Pass ท่านละ1ใบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้)
Cubana Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 8,999
จองทัวร์
Cubana Airlines เริ่มต้น
8,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน VZ ( FOMS )
ทัวร์โค้ด NIDN191401

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเสวียนกง , วัดเหวินหวู่ , ชิมชาอู่หลง , ร้านพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง , หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น , สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) ,ศูนย์GERMANIUM , Duty Free , ซีเหมินติง , หมู่บ้านสายรุ้ง
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,990
จองทัวร์
เริ่มต้น
9,990
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน จัดเต็มไทเป เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่ 4 วัน 2 คืน XW ( ZEGT )
ทัวร์โค้ด NIDN192258

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ไทเป , วัดหลงซาน , ตลาดปลาไทเป , ร้านคอสเมติก , ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) , ซีเหมินติง , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , GERMANIUM SHOP , ร้านพายสับปะรด , อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Nok Scoot
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,999
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 2 คืน SL ( FOMS )
ทัวร์โค้ด NIDN192782

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเสวียนกง , วัดเหวิ่นหวู่ , ชิมชาอู่หลง , หมู่บ้านสายรุ้ง , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ร้านพายสับปะรด , Cosmetic shop , หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น , สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) , ศูนย์GERMANIUM , Duty Free , ซีเหมินติง
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,999
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 3 วัน 2 คืน XW ( B2BS )
ทัวร์โค้ด NIDN192963

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป-ร้านพายสับปะรด-ร้านเจอมาเนี่ยม- DUTY FEE - เย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ฉือเฟิ่น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Nok Scoot
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,999
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน XW ( B2BS )
ทัวร์โค้ด NIDN193780

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ไถจง, ไทเป, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, DUTY FEE, GERMANIUM SHOP, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89), ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านพายสับปะรด, ไถจง, ตลาดไนท์มาร์เก็ต
Nok Scoot
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,999
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน SL (VWDL)
ทัวร์โค้ด NIDN191650

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 , ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต , บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , ร้านใบชา , ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค , ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน , ตึกไทเป 101 , เจอร์เมเนียม , วัดหลงซานซื่อ , ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 10,499
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
10,499
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน SL ( VWDL )
ทัวร์โค้ด NIDN192283

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อุทยานเหย่หลิว -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 10,555
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
10,555
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน SL ( FOMS )
ทัวร์โค้ด NIDN191543

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเสวียนกวง , วัดเหวิ่นหวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต, เมืองเจียอี้, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ชิมชาอู่หลง, เมืองเถาหยวน, เถาหยวนไนท์ , เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, Cosmetic shop, เมืองจีหลง, หมู่บ้านจิ่วเฟ้น, สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM , Duty Free, ซีเหมินติง
Thai Lion Air
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 10,990
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
10,990
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 88 โปรแกรม