ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

พบ ทัวร์ไต้หวัน 544 พีเรียด จาก 75 โปรแกรม

 • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืน (VWDL)
ทัวร์โค้ด NIDN184240

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,999
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน WONDERFUL TAIWAN เจาะลึกไทเปในมุมที่แตกต่าง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ปล่อยโคมลอย ณ สถานีรถไฟสือเฟิน 4วัน 3คืน IT (MIRA)
ทัวร์โค้ด NIDN184496

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ชมตึกไทเป 101 หนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป , เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกเป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน , ตามรอยหมู่บ้านโคมแดงใน Spirited Away ที่จิ่วเฟิ่น , หามุมสวยๆ ถ่ายรูปเก๋ๆ ได้ไม่ซ้ำใคร พร้อมปล่อยโคมลอย ณ สถานีรถไฟสือเฟิน
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ปล่อยโคมลอย ณ ถนนสือเฟิน , น้ำตกสือเฟิน , จีหลง , เมี่ยวโข่วไนท์มท์มาร์เก็ต
Tiger Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 9,999
จองทัวร์
Tiger Air เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืน (VWDL)
ทัวร์โค้ด NIDN182091

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ไทเป,ร้านพายสัปปะรด, ตึกไทเป 101, เครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, วัดหลงซันซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,111
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
11,111
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวััน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิน 4 วัน 3 คืน IT ( WHST )
ทัวร์โค้ด NIDN184370

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ผูหลี่ , วัดจงไถซานซื่อ , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดกวนอู , ชิมชา , ตลาดฟ่งเจี่ย , ไทเป , ร้านพายสับปะรด , อุทยานเย่หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ตึกไทเป 101 , ดิวตี้ฟรี , ช้อปปิ้งซีเหมินติง , หอระลึกเจียงไคเช็ค , ศูนย์สร้อยเจอมาเนียม , กลอเรียเอ้าท์เลท , เถาหยวน
 • อาหารจานเด่น เป็ดย่าง , อาหารทะเล , กุ้งมังกร
Tiger Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 11,111
จองทัวร์
Tiger Air เริ่มต้น
11,111
จองทัวร์

ทัวร์ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน (FOMS)
ทัวร์โค้ด NIDN182443

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ หนาวโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ร้านขนมพายสับปะรด, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89), เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,555
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
12,555
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน XW (ZEGT)
ทัวร์โค้ด NIDN180906

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, ปล่อยโคมขงหมิง
 • อาหารจานเด่น ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์),
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป วัดเหวิ่นหวู่, เมืองไถจง, ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป101
Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,987
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
12,987
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ปังเว่อร์ 4 วัน 3 คืน CI ( FOMS )
ทัวร์โค้ด NIDN183339

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัันจันทรา , แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก , นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง , สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ม ปล่อยโคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง”
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , หมู่บ้านฉือเฟิ้น , หมู่บ้้านสายรุ้ง , ตึกไทเป 101
China Airlines
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 13,555
จองทัวร์
China Airlines เริ่มต้น
13,555
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 75 โปรแกรม