ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

พบ ทัวร์ไต้หวัน 533 พีเรียด จาก 62 โปรแกรม

 • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ 4 วัน 2 คืน SL ( VWDL )
ทัวร์โค้ด NIDN190305

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101 อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,555
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
9,555
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน SL (VWDL)
ทัวร์โค้ด NIDN185655

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , อุทยานเหย่หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,999
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน SL (VWDL)
ทัวร์โค้ด NIDN184676

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน , สักการะอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลักที่ต้องมาของเมืองไทเป
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป แวะชิมชาและช็อปชาไต้หวัน , ช๊อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,111
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
11,111
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER 4 วัน 3 คืน IT ( FOMS )
ทัวร์โค้ด NIDN185096

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ , ชิมชาอู่หลง , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น , ตึกไทเป 101 , ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง , ชม อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ
Tiger Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 11,999
จองทัวร์
Tiger Air เริ่มต้น
11,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ EXPO 5วัน 3คืน SL (VWDL)
ทัวร์โค้ด NIDN185658

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION , ตึกไทเป 101 , อุทยานเหย๋หลิ่ว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ตลาดซื่อหลิน , ตลาดซีเหมินติง
Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,777
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
12,777
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว SUPER TAIWAN 5 วัน 3 คืน XW (ITCT)
ทัวร์โค้ด NIDN190243

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,888
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
12,888
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน SL ( BICN )
ทัวร์โค้ด NIDN183804

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • ไฮไลท์ ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) , ชมตึกไทเป 101 , ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 12,900
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
12,900
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG 4 วัน 3 คืน VZ ( BICN )
ทัวร์โค้ด NIDN185785

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 , ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่วYEHLIU GEO PARKอุทยานทางธรณี , ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค , ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE , สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ซีเหมินติง , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นJiufen Old Street , ตลาดปลาไทเป , สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง , เดินช็อปปิ้งไถจงไนท์มาเก็ต , หมู่บ้านสายรุ้ง
Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,900
จองทัวร์
Thai Viet Jet Air เริ่มต้น
12,900
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 3 คืน SL ( FOMS )
ทัวร์โค้ด NIDN185496

 • ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา , นมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง , นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ , นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี , งานจัดแสดงพฤกษศาสตร์ พืชสวน และดอกไม้ 2018 Taichung World Flora Exposition
 • อาหารจานเด่น เมนูปลาประธานาธิบดี
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต , อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น , หมู่บ้านสือเฟิน
Thai Lion Air
5 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 12,999
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
12,999
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 62 โปรแกรม