ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

พบ ทัวร์ไต้หวัน 497 พีเรียด จาก 87 โปรแกรม

 • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ฟอลล่า เอ็กซ์โป 3 วัน 2 คืน VZ ( FOMS )
ทัวร์โค้ด NIDN185243

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ – ชิมชาอู่หลง ร้านพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) –ศูนย์ GERMANIUM- Duty Free – ซีเหมินติง
Thai Viet Jet Air
3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 9,999
จองทัวร์
Thai Viet Jet Air เริ่มต้น
9,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน SL (VWDL)
ทัวร์โค้ด NIDN185655

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , อุทยานเหย่หลิว , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 10,555
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
10,555
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4 วัน 2 คืน SL (FOMS)
ทัวร์โค้ด NIDN190878

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก , เช้าเมืองหนานโถว , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเสวียนกง , วดัเหวนิ่ หวู่ , ชิมชาอู่หลง , TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 10,999
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
10,999
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน WOW WOW TAIWAN 4 วัน 2 คืน (VWDL)
ทัวร์โค้ด NIDN184240

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ไทเป, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำอาง, วัดหลงซันซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,111
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
11,111
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน SL (VWDL)
ทัวร์โค้ด NIDN184676

 • ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นทะเลสาบน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน , สักการะอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบสุริยันจันทรา , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นสถานที่หลักที่ต้องมาของเมืองไทเป
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป แวะชิมชาและช็อปชาไต้หวัน , ช๊อปปิ้งตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Thai Lion Air
4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,111
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
11,111
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไฟไหม้ COYOTE TAIWAN 5 วัน 3 คืน SL ( VWDL )
ทัวร์โค้ด NIDN191027

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินอู่ , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค , ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101 , อุทยานเหย๋หลิ่ว , สถานีรถไฟสือเฟิ่น
 • อาหารจานเด่น วัดหลงซันซื่อ , ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต , ตลาดตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง , พักไทจง1 คืน , ไทเป 1 คืน , เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
Thai Lion Air
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 11,555
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
11,555
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน XW ( ITCT )
ทัวร์โค้ด NIDN191200

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ , ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง , เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น , อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ, กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 , ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน , ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี
Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 11,888
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
11,888
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน XW ( B2BS )
ทัวร์โค้ด NIDN191310

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, ตลาดไนท์มาร์เก็ต, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ร้านพายสับปะรด, ร้าน GERMANIUM, ตึกไทเป 101, ซึเหมินติง, วัดหลงซาน, ตลาดปลา, ตั้นสุ่ย, วัดเทียนหยวน, สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย, ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย, แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 11,900
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
11,900
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER 4 วัน 3 คืน IT ( FOMS )
ทัวร์โค้ด NIDN185096

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ , ชิมชาอู่หลง , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • อาหารจานเด่น เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป สัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น , ตึกไทเป 101 , ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง , ชม อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลี่ยฉือ
Tiger Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,555
จองทัวร์
Tiger Air เริ่มต้น
12,555
จองทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว SUPER TAIWAN 5 วัน 3 คืน XW (ITCT)
ทัวร์โค้ด NIDN190243

 • ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, หมู่บ้านสายรุ้ง, ไทจง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน
 • อาหารจานเด่น ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Nok Scoot
5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 12,888
จองทัวร์
Nok Scoot เริ่มต้น
12,888
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 87 โปรแกรม