ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ซ่อน
Powered by power by WOW

พบ ทัวร์เนปาล 57 พีเรียด จาก 15 โปรแกรม

 • เรียงตาม:
Loading...

ทัวร์อินเดีย BIG NEPAL กาฐมาณฑุ โพคารา 4 วัน 3 คืืน (ORIG)
ทัวร์โค้ด NIDN183941

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ WisdoM EyE ดวงตาเห็นธรรม..วัดเจดีย์สถูป, สัมผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา, ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding” Or “Helicopters” ชมวิวยอดเขาสูง
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 17,771
จองทัวร์
เริ่มต้น
17,771
จองทัวร์

ทัวร์เนปาล BIG NEPAL กาฐมาณฑุ โพคารา 4 วัน 3 คืน SL ( ORIG )
ทัวร์โค้ด NIDN184076

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองกาฐมาณฑุ(เนปาล) , มหาเจดีย์โพธินาถ , สถูปสวยัมภูนาถ , เมืองปาทัน , จตุรัสปาทันดูร์บาร์ ,พระราชวัง ,วัดทองคำ ,วัดพระกฤษณะ ,วัดฑเลจูบาวาณี , ย่านทาเมล , กาฐมาณฑุ , เมืองโภครา
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป หมู่บ้านบันดิปูร์ , ล่องเรือทะเลสาบเฟวา , วัดบาลาฮี , ชมวิวเขาซารางก็อต , Special Option “Paragliding” Or Special Option ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเขาเอเวอร์เรสต์ , น้ำตกเดวิส ,ค่ายอพยพชาวทิเบต ,แม่น้ำเซติ , โชว์ระบำเนปาล , วัดปศุปฏินารถ
Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 17,771
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
17,771
จองทัวร์

ทัวร์เนปาล BIG NEPAL กาฐมาณฑุ โพคารา 4 วัน 3 คืน SL (ORIG)
ทัวร์โค้ด NIDN190101

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ HiLight NepaL“WisdoM EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วัด..เจดีย์..สถูป , สัมผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา , ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding” Or “Helicopters” Or “Small Plane” ชมวิวยอดเขา ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ
Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 17,771
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
17,771
จองทัวร์

ทัวร์เนปาล นมัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน SL (ASTH)
ทัวร์โค้ด NIDN185131

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ เทือกเขานากาโก๊ต , วิหารนาตโปลา , วัดปศุปฏินารถ , วัดสวยมภูนารถ , จัตตุรัสดูบาร์ , เทือเขาหิมาลัย
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ตลาดทาเมล
Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 17,999
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
17,999
จองทัวร์

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ปาทัน นากาก๊อต ปักตาปูร์ 4 วัน 3 คืน ( ASTH )
ทัวร์โค้ด NIDN183830

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ สัมผัสยอดเขาหิมาลัยและเอเวอร์เรสต์, เทือกเขานากาก๊อต, วิหารนาธาโปลา, วัดปศุปฏินารถ, ตลาดทาเมล, วัดสวยมภูนารถ, จัตุรัสดูบาร์
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป เทือกเขานากาก๊อต, วิหารนาธาโปลา, วัดปศุปฏินารถ, ตลาดทาเมล, วัดสวยมภูนารถ, จัตุรัสดูบาร์, เทือกเขาหิมาลัย, เทือกเขาเอเวอเรสต์
Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 19,999
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
19,999
จองทัวร์

ทัวร์เนปาล สัมผัสเนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน ( HOLI )
ทัวร์โค้ด NIDN184289

 • ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • ไฮไลท์ สัมผัสยอดเขาหิมาลัยและเอเวอเรสต์ , เทือกเขานาทาก๊อต , วิหารนาตโปลา , วัดปศุปฏินารถ , ตลาดทาเมล , วัดสวยมภูนารถ , จัตตุรัสดูบาร์
Thai Lion Air
4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 19,999
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
19,999
จองทัวร์

ทัวร์อินเดีย เนปาล ท่องแดนพุทธภูมิ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน FD ( FINT )
ทัวร์โค้ด NIDN185669

 • ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
 • ไฮไลท์ ชมวิว ริมสองฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา แม่น้ำสำคัญในพุทธประวัติ , สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน , ชม เจาคันธีสถูป , ล่องเรือแม่น้ำคงคา , กราบสักการะ มหาปรินิพพานสถูป , นมัสการ พระพุทธรูปองค์ดำ
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป วัดไทยพุทธคยา , มหาเจดีย์พุทธคยา , ต้นพระศรีมหาโพธิ์ , พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ , มกุฏพันธนเจดีย์ , วัดป่ามหาวัน , วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน)
Thai AirAsia
7 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 21,993
จองทัวร์
Thai AirAsia เริ่มต้น
21,993
จองทัวร์

ทัวร์อินเดีย เนปาล ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน FD ( GOHD )
ทัวร์โค้ด NIDN185708

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล , ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู , นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า , เยือนเมือง พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา – ลุมพินี - สาวัตถี – พาราณสี
Thai AirAsia
8 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 23,888
จองทัวร์
Thai AirAsia เริ่มต้น
23,888
จองทัวร์

ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน ( FINT )
ทัวร์โค้ด NIDN185434

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • ไฮไลท์ บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาพิ์ คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชญกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัยนาลันทา-พระพุทธรูปองค์ดำ
Thai AirAsia
8 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 24,992
จองทัวร์
Thai AirAsia เริ่มต้น
24,992
จองทัวร์

ทัวร์เนปาล สุขใจ ในอ้อมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน SL ( ASTH )
ทัวร์โค้ด NIDN185621

 • ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
 • ไฮไลท์ เมืองโภคร เสน่ห์แห่งผืนน้าและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน , ลาตะวัน ณ นากาก๊อต สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ขุนเขา ทะเลหมอก อ้อมกอดหิมาลัย
 • สถานที่เที่ยวและช๊อป เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ , บันดิปูร์ (Bandipur) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่
Thai Lion Air
6 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 26,900
จองทัวร์
Thai Lion Air เริ่มต้น
26,900
จองทัวร์
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 15 โปรแกรม