ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

จันทบุรี

จันทบุรี 215 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN210191 ทัวร์ไทย ระยอง สวนละไม จุดชมวิวนางพญา 1 วัน
จันทบุรี

ทัวร์ไทย ระยอง สวนละไม จุดชมวิวนางพญา 1 วัน

 รถตู้
1วัน 0คืน
ทานบุฟเฟต์ผลไม้สวนละไม
สวนละไม, จุดชมวิวนางพญา
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ.
ทัวร์โค๊ด NIDN202318 ทัวร์ไทย จันทบุรี
จันทบุรี

ทัวร์ไทย จันทบุรี

 รถบัส
2วัน 1คืน
เนินนางพญา เจดีย์บ้านหัวแหลม อ่าวคุ้งกระเบน ลานหินสีชมพู ตลาดทุบหม้อ
ทัวร์โค๊ด NIDN210286 ทัวร์ไทย จันทบุรี เมืองต้องห้ามพลาด
จันทบุรี

ทัวร์ไทย จันทบุรี เมืองต้องห้ามพลาด

 รถตู้
2วัน 1คืน
โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน, พน่วยสาธิตการประมง, จุดชมวิวเนินนางพญา, ชุมชนริมน้ำจันทบูร
โบสถ์พระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล
3 ดาว
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN202538 ทัวร์ไทย จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์ จันท์ฮิยาววว
จันทบุรี

ทัวร์ไทย จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์ จันท์ฮิยาววว

 รถตู้
2วัน 1คืน
Sky View cafe AT เกาะเปริด, ชุมชนริมน้ำจันทบูร, โบสถ์คาทอลิก, วัดปากน้ำแขมหนู
จุดชมวิวเนินนางพญา, หมู่บ้านไร้แผ่นดิน, กิจกรรมแพเปียก ดูเหยี่ยว
อาหาร 3 มื้อ
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN210004 ทัวร์ไทย กินตัวแตก จันทบุรี
จันทบุรี

ทัวร์ไทย กินตัวแตก จันทบุรี

3วัน 2คืน
จันทบุรีเกาะเปริด, SKY VIEW CAFÉ, กิจกรรมล่องแพเปียก, ชมฝูงเหยี่ยวแดง
จุดชมวิวเนินนางพญา, เจดีย์กลางทะเล, โบสถ์สีน้ำเงิน
มี.ค. /
เม.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN210288 ทัวร์ไทย แฮปปี้ดีเวอร์ จันทบุรี
จันทบุรี

ทัวร์ไทย แฮปปี้ดีเวอร์ จันทบุรี

 รถตู้
3วัน 2คืน
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ชุมชนริมน้ำจันทบูร, โบสถ์พระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล
3 ดาว
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN202772 ทัวร์ไทย เกาะช้าง จันทบุรี ตราด
จันทบุรี

ทัวร์ไทย เกาะช้าง จันทบุรี ตราด

 รถตู้
3วัน 2คืน
เกาะช้าง, ดำน้ำหมู่เกาะรัง, เกาะยักษ์เล็ก, เกาะยักษ์ใหญ่, เกาะหวายพาราไดซ์
ชุมชนจันทบูร, ศาลหลักเมืองจันทบุรี, วัดปากน้ำแขมหนู, จุดชมวิวเนินนางพญา
อาหาร 7 มื้อ
3 ดาว
มี.ค.