ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พะเยา

พะเยา 52 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN201824 ทัวร์ไทย ไหว้พระ9วัด เชียงราย พะเยา
พะเยา

ทัวร์ไทย ไหว้พระ9วัด เชียงราย พะเยา

3วัน 2คืน
สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย, วัดพระแก้ว, วัดร่องขุ่น, Hi-Tea, วัดห้วยปลากั้ง, วัดร่องเสือเต้น, หอนาฬิกา เชียงราย
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN201843 ทัวร์ไทย หลงเสน่ห์ ภูลังกา พะเยา น่าน
พะเยา

ทัวร์ไทย หลงเสน่ห์ ภูลังกา พะเยา น่าน

 รถตู้
3วัน 1คืน
ภูลังกา, อ.เชียงคำ, วัดนันตาราม, น่าน, วัดหนองบัว, วัดศรีมงคล, วัดภูเก็ต, อ.ปัว
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN201933 ทัวร์ไทย แอ่วเหนือม่วนใจ๋ เที่ยวสุดคุ้ม 5 จังหวัด
พะเยา

ทัวร์ไทย แอ่วเหนือม่วนใจ๋ เที่ยวสุดคุ้ม 5 จังหวัด

 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
จังหวัดลำปาง, วัดพระธาตุลำปางหลวง, จังหวัดแพร่, วัดพระธาตุช่อแฮ, ถนนคนเดิน
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN202128 ทัวร์ไทย แอ่วเหนือม่วนใจ๋ เที่ยวสุดคุ้ม 5 จังหวัด
พะเยา

ทัวร์ไทย แอ่วเหนือม่วนใจ๋ เที่ยวสุดคุ้ม 5 จังหวัด

 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
วัดพระธาตุช่อแฮ, ถนนคนเดิน, วัดภูมินทร์, วัดพระธาตุแช่แห้ง, วัดมิ่งเมือง, ศาลหลักเมือง, วัดศรีมงคล
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN202045 ทัวร์ไทย ภูลังกา พะเยา น่าน
พะเยา

ทัวร์ไทย ภูลังกา พะเยา น่าน

 รถตู้
3วัน 2คืน
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน, เสาดินนาน้อย, พระธาตุแช่แห้ง, วัดหนองบัว
ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ, ถนนคนเดินเมืองปัว
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.