ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล 36 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN193509 ทัวร์เนปาล นนัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน SL ( ASTH )
ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล นนัสเต เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4 วัน 3 คืน SL ( ASTH )

 Thai Lion Air
4วัน 3คืน
เมืองกาฐมัณฑุ , เทือกเขานากาโก๊ต , บักตาปูร์ , วิหารนาตโปลา , วัดปศุปฏินารถ , ตลาดทาเมล , โพธินาถ , วัดสวยมภูนารถ , จัตตุรัสดูบาร์
ก.ย. /
ต.ค. /
ธ.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194752 ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน FD
ทัวร์เนปาล

ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน FD

 Thai AirAsia
6วัน 5คืน
บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์, เมืองคยา, เมืองเวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เมืองกุสินารา
4 ดาว
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194595 ทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ 8 วัน 7 คืน FD ( B2BS )
ทัวร์เนปาล

ทัวร์อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ 8 วัน 7 คืน FD ( B2BS )

 Thai AirAsia
8วัน 7คืน
พุทธคยา, ราชคฤห์, เขาคิชกูฎ, วัดชีวกัมพวัน, วัดเวฬุวัน, มหาวิทยาลัยนาลันทา, เวสาลี, วัดป่ามหาวัน, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, เมืองกุสินารา
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN192452 ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟินครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 4 คืน FD ( FINT )
ทัวร์เนปาล

ทัวร์อินเดีย เนปาล เที่ยวฟินครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 4 คืน FD ( FINT )

 Thai AirAsia
7วัน 4คืน
บ้านนางสุชาดา , แม่น้าเนรัญชรา , วัดไทยพุทธคยา , มหาเจดีย์พุทธคยา , ต้นพระศรีมหาโพธิ์ , คยา , เมืองราชคฤห์ , เขาคิชฌกูฏ , วัดเวฬุวัน , มหาวิทยาลัยนาลันทา , พระพุทธรูปองค์ดา
ทัวร์โค๊ด NIDN193510 ทัวร์เนปาล สุขใจ ใน อ้อมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน SL ( ASTH )
ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล สุขใจ ใน อ้อมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน SL ( ASTH )

 Thai Lion Air
6วัน 5คืน
กาฐมัณฑุ , หมู่บ้านบันดิปูร์ , เมืองโภครา , กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ) , ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) , เมืองนากาก็อต NARKAKOT
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN190220 ทัวร์เนปาล นมัสเต เนปาล ความงามเหนือกาลเวลา 5 วัน 4 คืน TG ( DIRG )
ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล นมัสเต เนปาล ความงามเหนือกาลเวลา 5 วัน 4 คืน TG ( DIRG )

 Thai Airways
5วัน 4คืน
กาฐมาณฑุ, เนปาล, เจดีย์สวะยัมภูนาถ, ย่านทาเมล, ระบำเนปาลี, หุบเขาโปขรา, ล่องเรือชมทะเลสาบเฟวา, ยอดเขามัจฉาปูชเร, วัดบาราฮี, โปขรา, ยอดเขาซารางก็อต, วัดบินดาบาซินี, กาฐมัณฑุ, ธุลิเขล, ธุลิเขล, เมืองปักตะปูร์, กาฐมาณฑุ เทพธิดากุมารี, เจดีย์โพธินาท
ต.ค.