ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ตาก

ตาก 74 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN202174 ทัวร์ไทย PACKAGE เที่ยวแม่สอด เมืองตาก
ตาก

ทัวร์ไทย PACKAGE เที่ยวแม่สอด เมืองตาก

2วัน 1คืน
น้ำพุร้อนแม่กาษา, เดินเล่นที่ตลาดริมเมย, นั่งเล่นรับลมสุดชิลที่น้ำตกธารารักษ์, ชมวิว ดื่มกาแฟที่แม่สอดวิว 360 คอฟฟี่
ทัวร์โค๊ด NIDN202237 ทัวร์ไทย ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
ตาก

ทัวร์ไทย ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู

 รถบัส
4วัน 3คืน
แม่สอด, อุ้มผาง, ถ้ำปลา, ถ้ำตะโค๊ะบิ๊, วัดหนองหลวง
ดอยหัวหมด, ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง, น้ำตกทีลอซู
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN201851 ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ตาก

ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 รถตู้
3วัน 2คืน
อ.แม่สอด, ถนนลอยฟ้า, อ.อุ้มผาง จ.ตาก, ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผ่านผาบอง, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN202086 ทัวร์ไทย ตาก อุ้มผาง ทีลอซู
ตาก

ทัวร์ไทย ตาก อุ้มผาง ทีลอซู

 รถตู้
4วัน 2คืน
น้ำตกปะละทะ, ถ้ำตะโค๊ะบิ๊, วังปลาปุง, ชมโบสถ์ไม้สัก
ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง, ผาปอง, น้ำตกทีลอจ้อ, น้ำตกทีลอซู
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN202159 ทัวร์ไทย ล่องทะเลสาบแม่ปิง ม่อนกระทิง
ตาก

ทัวร์ไทย ล่องทะเลสาบแม่ปิง ม่อนกระทิง

 รถตู้
5วัน 3คืน
ดอยเต่า, ออบหลวง, สวนสนบ่อแก้ว, แม่สะเรียง, ท่าสองยาง
ม่อนกระทิง, ม่อนครูบาไส, ม่อนพูนสุดา, ถ้ำแม่อุสุ, แม่สอด, น้ำพุร้อนแม่กาษา
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ.