ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ตาก

ตาก 80 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN202237 ทัวร์ไทย ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู
ตาก

ทัวร์ไทย ทริปอุ้มผาง น้ำตกทีลอซู

 รถบัส
4วัน 3คืน
แม่สอด, อุ้มผาง, ถ้ำปลา, ถ้ำตะโค๊ะบิ๊, วัดหนองหลวง
ดอยหัวหมด, ล่องแก่งต้นน้ำแม่กลอง, น้ำตกทีลอซู
ธ.ค. /
ม.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN201851 ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ตาก

ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก

 รถตู้
3วัน 2คืน
อ.แม่สอด, ถนนลอยฟ้า, อ.อุ้มผาง จ.ตาก, ล่องแก่งชมต้นน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผ่านผาบอง, น้ำตกทีลอจ่อ, น้ำตกสายรุ้ง, บ่อน้ำร้อน
ธ.ค. /
ม.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN202378 ทัวร์ไทย เชียงใหม่ ลำปาง ตาก
ตาก

ทัวร์ไทย เชียงใหม่ ลำปาง ตาก

 รถตู้
4วัน 2คืน
วัดพระธาตุลำปางหลวง, เชียงใหม่, บ้านแม่กำปอง, สัมผัสประสบการณ์
ขึ้นบอลลูนชมเมืองเชียงใหม่, ประตูท่าแพ, เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
อาหาร 6 มื้อ
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN202660 ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์ถ้ำสีฟ้า 3 วัน 2 คืน
ตาก

ทัวร์ไทย น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์ถ้ำสีฟ้า 3 วัน 2 คืน

 รถตู้
3วัน 2คืน
ชมความสวยงามของน้ำตกทีลอซู, ชมความมหัศจรรย์ของถ้ำสีฟ้า
น้ำตกทีลอซู, ถ้ำสีฟ้า, ถ้ำตะโค๊ะบิ, โบสถ์ไม้สัก, ดอยหัวหมด
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค. /
เม.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN202086 ทัวร์ไทย ตาก อุ้มผาง ทีลอซู
ตาก

ทัวร์ไทย ตาก อุ้มผาง ทีลอซู

 รถตู้
4วัน 2คืน
น้ำตกปะละทะ, ถ้ำตะโค๊ะบิ๊, วังปลาปุง, ชมโบสถ์ไม้สัก
ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง, ผาปอง, น้ำตกทีลอจ้อ, น้ำตกทีลอซู
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN202159 ทัวร์ไทย ล่องทะเลสาบแม่ปิง ม่อนกระทิง
ตาก

ทัวร์ไทย ล่องทะเลสาบแม่ปิง ม่อนกระทิง

 รถตู้
5วัน 3คืน
ดอยเต่า, ออบหลวง, สวนสนบ่อแก้ว, แม่สะเรียง, ท่าสองยาง
ม่อนกระทิง, ม่อนครูบาไส, ม่อนพูนสุดา, ถ้ำแม่อุสุ, แม่สอด, น้ำพุร้อนแม่กาษา
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ.
ทัวร์โค๊ด NIDN202472 ทัวร์ไทย ล่องทะเลสาบแม่ปิง ม่อนกระทิง
ตาก

ทัวร์ไทย ล่องทะเลสาบแม่ปิง ม่อนกระทิง

 รถตู้
5วัน 3คืน
เขื่อนภูมิพล, ล่องทะเลสาบแม่ปิง ‘รอยัลไดมอนด์’
ดอยเต่า, ออบหลวง, สวนสนบ่อแก้ว, แม่สะเรียง, ท่าสองยาง
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ.
ทัวร์โค๊ด NIDN202655 ทัวร์ไทย ตากทีลอซู อุ้มผาง แม่สอด
ตาก

ทัวร์ไทย ตากทีลอซู อุ้มผาง แม่สอด

 NOK Airlines
5วัน 4คืน
ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง, ผาปอง, น้ำตกทีลอจ้อ, น้ำตกทีลอซู, วังปลาปุง
ดอยหัวหมด, น้ำตกปะละทะ , วัดเซปละ
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.