ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ทัวร์นานกิง

ทัวร์นานกิง 2 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN242028 ทัวร์จีน นานกิง อู๋ซี หนิวเส่าซาน วังพระพุทธเจ้าฝอติงกง เมืองหลวงสิบแผ่นดิน
ทัวร์นานกิง

ทัวร์จีน นานกิง อู๋ซี หนิวเส่าซาน วังพระพุทธเจ้าฝอติงกง เมืองหลวงสิบแผ่นดิน

 China Eastern
5วัน 3คืน
วัดเจ้าแม่กวนอิมลูซาน, เขาหนิวเส่าซาน, เหนียนฮวาวาน
ก.ค.