ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ทัวร์ล่องเรือ

ทัวร์ล่องเรือ

16 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด NIDN194142 ทัวร์ล่องเรือ WORLD DREAM 3 วัน 2 คืน HX ( THEK )
ทัวร์ล่องเรือ

ทัวร์ล่องเรือ WORLD DREAM 3 วัน 2 คืน HX ( THEK )

3วัน 2คืน
5 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194107 ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือสำราญ GENTING DREAM สิงคโปร์ - มะละกา 3 วัน 2 คืน SL ( PLIB )
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194282 ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือสำราญ GENTING DREAM สิงคโปร์ มะละกา
ทัวร์ล่องเรือ

ทัวร์สิงคโปร์ ล่องเรือสำราญ GENTING DREAM สิงคโปร์ มะละกา

3วัน 2คืน
ท่าเรือ, CITY TOUR SINGAPORE, มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก, รวมประกันภัยการเดินทาง
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN195448 ทัวร์ยุโรป MEDITERRANEAN CRUISE
ทัวร์ล่องเรือ

ทัวร์ยุโรป MEDITERRANEAN CRUISE

10วัน 7คืน
ลา สเปเซีย, ชิงเกว่ แตร์เร่, ปิซ่า, หอเอนปิซ่า, ซาโวน่า