ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

สิเรียม

สิเรียม 22 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN196937 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
สิเรียม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

3วัน 2คืน
พระราชวังบุเรงนอง , เมืองไจ้โท , พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว , ย่างกุ้ง , ตลาดสก๊อต
กุ้งเผา , เป็ดปักกิ่ง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN200236 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์
สิเรียม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม บูชาเทพทันใจ 2 องค์

 Thai Lion Air
3วัน 2คืน
ย่างกุ้ง, เมืองสิเรียม, วัดไจ๊เข้า เทพทันใจ, โปตาทาวน์ เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3 ดาว
ก.พ. /
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN196949 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
สิเรียม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

3วัน 2คืน
เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระราชวังบุเรงนอง , เมืองไจ้โท , พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ
กุ้งเผา
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN196953 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
สิเรียม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

3วัน 2คืน
เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระราชวังบุเรงนอง , เมืองไจ้โท , พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว , เจดีย์โบตะทาวน์ , เทพทันใจ , เทพกระซิบ
กุ้งเผา
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ.
ทัวร์โค๊ด NIDN195419 ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า สักการะ 3 มหาพุทธบูซาสถาน
สิเรียม

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า สักการะ 3 มหาพุทธบูซาสถาน

3วัน 2คืน
เจดีย์ชเวมอดอว์, พระราชวังบุเรงนอง, ไจ้ทีโย, พระธาตุอินทร์แขวน
ตลาดสก๊อต
5 ดาว
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN196939 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
สิเรียม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม

3วัน 2คืน
เจดีย์ไจ้ปุ่น , พระราชวังบุเรงนอง , เมืองไจ้โท
เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา , ย่างกุ้ง , พระนอนเจ๊าทัตจี , ตลาดสก๊อต
กุ้งเผา , เป็ดปักกิ่ง
3 ดาว