ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์มัณทะเลย์ 12 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN223108 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง พุกาม มัณฑะเลย์
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง พุกาม มัณฑะเลย์

 Thai AirAsia
4วัน 3คืน
วัดเจดีย์ชเวสิกอง, พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์
3 ดาว
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค. /
เม.ย.