ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์มัณทะเลย์ 79 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN230922 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

 Myanmar Airways
3วัน 2คืน
ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี, สะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก
3 ดาว
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN230652 ทัวร์พม่า Visit Mandalay มัณฑะเลย์-มินกุน
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า Visit Mandalay มัณฑะเลย์-มินกุน

 Myanmar Airways
3วัน 2คืน
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี, พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอว์ พระราชวังไม้สักทอง
4 ดาว
มี.ค. /
เม.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN223650 ทัวร์พม่า Myanmar มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า Myanmar มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

 Myanmar Airways
4วัน 3คืน
วิหารธรรมมายันจี, ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์, วัดชเวสันดอว์
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN230905 ทัวร์พม่า Madalay Bagan มันฑะเลย์ พุกาม
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า Madalay Bagan มันฑะเลย์ พุกาม

 Myanmar Airways
4วัน 3คืน
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานของชาวพม่า, สัมผัสความยิ่งใหญ่อาณาจักรพุกาม, ชมความงามของทุ่งทะเลเจดีย์
4 ดาว
มี.ค. /
เม.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN223108 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง พุกาม มัณฑะเลย์
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์..พม่า มนต์เสน่ห์แห่งเมือง พุกาม มัณฑะเลย์

 Thai AirAsia
4วัน 3คืน
วัดเจดีย์ชเวสิกอง, พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี, ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์
3 ดาว
เม.ย. /
ก.ค. /
ส.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN231025 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก

 Myanmar Airways
4วัน 3คืน
วัดเจดีย์ชเวสิกอง พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ชมวิวพระอาทิตย์ตกมัณฑะเลย์ฮิลล์
3 ดาว
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN231092 ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง

 Myanmar Airways
4วัน 3คืน
ชมยอดเขามัณฑะเลย์, ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี, ชมวิหารไม้สักทอง
3 ดาว
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย. /
ต.ค.