ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์มัณทะเลย์ 4 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN200165 ทัวร์พม่า MANDALAY BAGAN MINGUN
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า MANDALAY BAGAN MINGUN

 Bangkok Airways
3วัน 2คืน
มัณฑะเลย์, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี, มิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, วัดกุโสด
ตลาดสกอต
3 ดาว
ต.ค. /
พ.ย.