ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์มัณทะเลย์ มีครบทุกเส้นทาง เน้นคุณภาพพร้อมส่วนลดมากมาย มั่นใจด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีทีมงานบริการก่อนและหลังการเดินทาง

ทัวร์มัณทะเลย์ 50 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN241622 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เนปิดอว์
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ เนปิดอว์

 Myanmar Airways
3วัน 2คืน
นมัสการพระพุทธมารวิชยะ, เจดีย์อุปปาตะสันติ, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
4 ดาว
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN233605 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก

 Myanmar Airways
4วัน 3คืน
วัดมหากันดายงค์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
3 ดาว
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN233811 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน

 Myanmar Airways
4วัน 3คืน
จุดชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม, ล่องเรือทะเลสาบมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์
4 ดาว
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN241599 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR มัณฑะเลย์ เนปยีดอ พุกาม

 Myanmar Airways
4วัน 3คืน
สักการะเจดีย์อุปะสันติ วิหารติโลมินโล, วัดอนันต์ดา, เจดีย์สัพพัญญู
4 ดาว
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN240177 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

 Myanmar Airways
4วัน 3คืน
ร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมัยมุนี, สักการะ 2 มหาบูชาสถาน, ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
3 ดาว
ก.ค. /
ส.ค. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN242393 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน อินเล พุกาม มัณฑะเลย์
ทัวร์มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน อินเล พุกาม มัณฑะเลย์

 Myanmar Airways
8วัน 7คืน
วัดชเวยันเป, ล่องทะเลสาบอินเล, วัดผ่องต่ออู, วัดงาเพจวง
3 ดาว
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย.

ทัวร์มัณทะเลย์ มีครบทุกเส้นทาง เน้นคุณภาพพร้อมส่วนลดมากมาย มั่นใจด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีทีมงานบริการก่อนและหลังการเดินทาง