ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

มัณทะเลย์

มัณทะเลย์ 63 พีเรียด จาก 14 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN197415 ทัวร์พม่า MANDALAY SAGAING MINGUN
มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า MANDALAY SAGAING MINGUN

 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน
เมืองมัณฑะเลย์, เมืองสกายน์, เจดีย์กวงมูดอร์, เจดีย์อูมินทงเส่, เจดีย์ซุนอูบองยาชิน, มัณฑะเลย์
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN200043 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน
มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน
ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี , ถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำ วัดเจดีย์นางนม
นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ , ชมอาคารไม้สัก Barayar Monastery
3 ดาว
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN197416 ทัวร์พม่า BAGAN MANDALAY
มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า BAGAN MANDALAY

 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน
เมืองพุกาม, พระเจดีย์ชเวสิกอง, วัดติโลมินโล, วัดมนุหา, วัดอนันดา, วิหารธรรมยันจี, เมืองมัณฑะเลย์, สะพานอูเบ็ง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN196233 ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์
มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์

3วัน 2คืน
พุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง, วัดมนูหา, วัดอนันดา, เครื่องเขิน, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ติโลมินโล, มัณฑะเลย์, สะพานไม้อู่เป็ง
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200165 ทัวร์พม่า MANDALAY BAGAN MINGUN
มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า MANDALAY BAGAN MINGUN

 Bangkok Airways
3วัน 2คืน
มัณฑะเลย์, พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี, ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี, มิงกุน, เจดีย์ชินพิวมิน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, วัดกุโสด, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์
3 ดาว
เม.ย. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN200054 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ
มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สกายน์ อังวะ

 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน
มัณฑะเลย์, มินกุน, สกายน์, อังวะ
3 ดาว
ก.พ.
ทัวร์โค๊ด NIDN200056 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุน.
มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุน.

 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน
พุกาม, มัณฑะเลย์, มินกุน
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ.
ทัวร์โค๊ด NIDN193426 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ มิงกุน สกายน์ 3 วัน 2 คืน PG ( WSST )
มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ มิงกุน สกายน์ 3 วัน 2 คืน PG ( WSST )

 Bangkok Airways
3วัน 2คืน
นมัสการพระมหามัยมุนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่งพม่า, ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี นั่งรถม้าเที่ยวชมเมืองอังวะ, ชมสะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก, ตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดมหากันดายงค์
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองที่มัณฑะเลย์ฮิลล์, ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี, เที่ยวเมืองมิงกุน ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิระวดี, เที่ยวชมวัด 30 ถ้ำที่เขาสกายน์
กุ้งเผา+เป็ดย่าง
3 ดาว
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN197257 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุ
มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มินกุ

 Bangkok Airways
4วัน 3คืน
มัณฑะเลย์, พุกาม, มินกุ, วัดอนันดา
เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200053 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน สีป้อ มินกุน สกายน์ อังวะ
มัณทะเลย์

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พินอูลวิน สีป้อ มินกุน สกายน์ อังวะ

 Thai Smile Airways
5วัน 4คืน
มัณฑะเลย์, พินอูลวิน, สีป้อ, มินกุน, สกายน์, อังวะ
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม