ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

เฉิงตู

เฉิงตู 35 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN200278 ทัวร์จีน เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ CHENGDU LESHAN
เฉิงตู

ทัวร์จีน เฉิงตู เล่อซาน ง๊อไบ๊ CHENGDU LESHAN

 China Eastern
5วัน 3คืน
เฉิงตู, เมืองโบราณหวงหลงซี, เล่อซาน, ล่องเรือชมหลวงพ่อโต, เมืองง๊อไบ๊
5 ดาว
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200109 ทัวร์จีน เฉิงตู ดินแดนสวรรค์จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู

ทัวร์จีน เฉิงตู ดินแดนสวรรค์จิ่วจ้ายโกว

 Lucky air
4วัน 2คืน
เฉิงตู, เม่าเสี้ยน, ทะเลสาบเตี๋ยซี, จิ่วจ้ายโกว
3 ดาว
ก.พ. /
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN197263 ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
เฉิงตู

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

 Lucky air
5วัน 3คืน
เฉิงตู, เม่าเสี้ยน, ทะเลสาบเตี๋ยซี, จิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
3 ดาว
ก.พ. /
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN200177 ทัวร์จีน เฉินตู คังติ้ง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสือเสี้ยงหู
เฉิงตู

ทัวร์จีน เฉินตู คังติ้ง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสือเสี้ยงหู

5วัน 3คืน
ตันปา, หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่, หุบเขาสาวงาม, ทุ่งหญ้าถ่ากง, คังติ้ง
3 ดาว
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN196692 ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6
เฉิงตู

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 6

6วัน 4คืน
เมืองเฉิงตู, ทะเลสาบเต๋อซี, เมืองโบราณซงพาน, จิ่วจ้ายโกว, อุทยานจิ่วจ้ายโกว, อุทยานโหม่วหนีโกว
3 ดาว
ก.พ. /
มี.ค. /
เม.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN200446 ทัวร์จีน NO SHOP เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
เฉิงตู

ทัวร์จีน NO SHOP เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว

 Thai Lion Air
6วัน 4คืน
เฉิงตู, ทะเลสาบเต๋อซี, เมืองโบราณซงพาน, จิ่วจ้ายโกว, เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว
3 ดาว
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค.