ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

ไทเป

ไทเป 415 พีเรียด จาก 29 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN195050 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 Thai Lion Air
4วัน 2คืน
เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
2 ดาว
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193780 ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน XW ( B2BS )
ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่ ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน XW ( B2BS )

 Nok Scoot
4วัน 2คืน
ไถจง, ไทเป, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, DUTY FEE, GERMANIUM SHOP, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194813 ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ออนซอน เด๊ 4 วัน 2 คืน SL
ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ออนซอน เด๊ 4 วัน 2 คืน SL

 Thai Lion Air
4วัน 2คืน
อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง
Cosmetic Shop
อาหารจีนซีฟู๊ดสไตล์ไต้หวัน
3 ดาว
พ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN193988 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3 คืน XW ( ZEGT )
ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3 คืน XW ( ZEGT )

 Nok Scoot
5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194471 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตั้นสุ่ย เลสโก สุดคุ้มตัวพ่อ 4 วัน 3 คืน CI ( ZEGT )
ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตั้นสุ่ย เลสโก สุดคุ้มตัวพ่อ 4 วัน 3 คืน CI ( ZEGT )

 China Airlines
4วัน 3คืน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101, ร้านสร้อยสุขภาพ
ทัวร์โค๊ด NIDN194704 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน SL ( ZTPE41 )
ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน SL ( ZTPE41 )

 Thai Lion Air
5วัน 3คืน
เถาหยวน, หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวิ่นหวู่, ร้านชาอู่หลง, ไทจง
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193549 ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN
ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN

 Nok Scoot
5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193671 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน XW ( ITCT )
ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋ลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน XW ( ITCT )

 Nok Scoot
5วัน 3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินวู่, ไทจง, Chocolate Castel
ทัวร์โค๊ด NIDN192428 ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน XW ( CHIC )
ไทเป

ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน XW ( CHIC )

 Nok Scoot
5วัน 3คืน
เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
3 ดาว
ก.ย. /
ต.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194960 ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)
ไทเป

ทัวร์จีน ไต้หวัน ไข่มุกระเบิด ไทจง เย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101 5วัน3คืน (XW)

 Nok Scoot
5วัน 3คืน
จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 29 โปรแกรม