ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 13 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN200731 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

 Vietnam Airlines
8วัน 5คืน
เมืองชาร์กอร์ส, สแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์, นำท่านล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์, พระราชวังเครมลิน, การแสดงละครสัตว์
3 ดาว
พ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN196217 ทัวร์รัสเซีย FULL OPTION RUSSIA
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย FULL OPTION RUSSIA

 Turkish Airlines
7วัน 5คืน
อิสตันบูล, มอสโคว, พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์, Husky Park, ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล, ชมเซอร์คัส
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN197348 ทัวร์รัสเซีย EK002A RUSSIA MOSCOW ST.PETERSBURG HIGH SPEED TRAIN
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย EK002A RUSSIA MOSCOW ST.PETERSBURG HIGH SPEED TRAIN

 Emirates Airlines
8วัน 5คืน
มอสโคว์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, อารบัท พระราชวังเครมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่, โบสถ์อัสสัมชัญ, ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์, หอระฆังพระเจ้าอีวาน, สแปร์โร่ฮิลล์
3 ดาว
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN201327 ทัวร์รัสเซีย BEST OF RUSSIA 3 CITIES
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย BEST OF RUSSIA 3 CITIES

7วัน 5คืน
เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก, พุชกิ้น, มอสโคว์
ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN197304 ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย

 Qatar Airways
9วัน 6คืน
เชสกี้ครุมลอฟ, ปราค, มหวิหารเซนต์วิตุส, สะพานชาลส์, หอนาฬิกา ดาราศาสตร์, จัตุรัสเมืองเก่า
3 ดาว
พ.ค. /
มิ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN200768 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA

 Thai Airways
9วัน 7คืน
พระราชวังเคลมลิน, พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่, ล่องเรือชมแม่น้ำมอสโคว์
3 ดาว