ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

หลวงพระบาง

หลวงพระบาง 60 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN194819 ทัวร์ลาว HIGHLIGHT หลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว HIGHLIGHT หลวงพระบาง

3วัน 2คืน
เมืองหลวงพระบาง, วัดใหม่สุวันพูมาราม, วัดเชียงทอง, ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดมืดหลวงพระบาง, ตลาดไนท์บาร์ซา
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193193 ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานมถ้าติ่ง, บ้านช่างไหน้ำตกตาดกวงชี, พธิีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วดัวชิุนราช, วดัใหม่สุวรรณภูมาราม
ตลาดมืด
4 ดาว
พ.ย. /
ธ.ค. /
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193254 ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตารข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน PG ( BIND )
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตารข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน PG ( BIND )

 Bangkok Airways
3วัน 2คืน
หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, บ้านช่างฆ้อง, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดใหม่, พระธาตุษูสี, บายศรีสู่ขวัญ ใส่บาตรข้าวเหนียว, วัดวิชุนราช, บ้านผานม
ตลาดมืด
พ.ย. /
ธ.ค. /
ก.พ. /
มี.ค. /
พ.ค. /
มิ.ย.