ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

หลวงพระบาง

หลวงพระบาง 108 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN201166 ทัวร์ลาว ด่านห้วยโก๋น หลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว ด่านห้วยโก๋น หลวงพระบาง

3วัน 2คืน
ด่านสากลห้วยโก๋น, เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี, เมืองหงสา, วัดศรีมงคล, เมืองจอมเพชร, หลวงพระบาง, พระธาตุพูสี
เดินทางทุกวัน ครบ 8 ท่าน เดินทางทันที
3 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN200178 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค

 Lao Airlines
3วัน 2คืน
วัดทาดหลวง, วัดใหม่สุวันพูมาราม, สักการะพระธาตุพูสี, พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ตลาดเช้า
3 ดาว
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN200404 ทัวร์ลาว สะบายดีหลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว สะบายดีหลวงพระบาง

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
หลวงพระบาง, พระธาติภูษี, วัดแสนสุขขาราม, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช
ตลาดมืด
3 ดาว
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200967 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

 Lao Airlines
3วัน 2คืน
หลวงพระบาง, ไหว้พระวัดดัง, น้ำตกตาดกวางสี
ตลาดเช้าหลวงพระบาง
3 ดาว
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN201158 ทัวร์ลาว เชียงใหม่ หลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว เชียงใหม่ หลวงพระบาง

 Lao Airlines
4วัน 3คืน
หลวงพระบาง, วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, พระราชวังเจ้าชีวิต, วัดเชียงทอง, บายศรี
ตลาดมืด
3 ดาว
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200507 ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
เวียงจันทร์, พระธาตุหลวง, ประตูชัย, วังเวียง, ถนนโรตี, พระธาตุภูษี, ถนนคนเดิน
3 ดาว
เม.ย. /
พ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193193 ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานมถ้าติ่ง, บ้านช่างไหน้ำตกตาดกวงชี, พธิีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วดัวชิุนราช, วดัใหม่สุวรรณภูมาราม
ตลาดมืด
4 ดาว
ทัวร์โค๊ด NIDN200727 ทัวร์ลาว WONDERFUL LAOS หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว WONDERFUL LAOS หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว

 Bangkok Airways
3วัน 2คืน
ตักบาตรข้าวเหนียว, วัดใหม่, หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง, พระราชวังเก่า, หอพระบาง, ล่องเรือชมถ้ำติ่ง, บ้านซ่างไห
ตลาดเช้า
3 ดาว
มิ.ย. /
ส.ค. /
ก.ย. /
ต.ค.