ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

หลวงพระบาง

หลวงพระบาง 103 พีเรียด จาก 8 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN200178 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ตามรอยพญานาค

 Lao Airlines
3วัน 2คืน
วัดทาดหลวง, วัดใหม่สุวันพูมาราม, สักการะพระธาตุพูสี, ตลาดเช้า, พระราชวัง และ หอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
3 ดาว
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค. /
ก.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN197434 ทัวร์ลาว หลง... หลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว หลง... หลวงพระบาง

 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน
หลวงพระบาง , วัดเชียงทอง , วัดวิชุน , พระธาติภูษี , ตลาดมืด
ทำบุญตักบาตรตอนเช้า , บ้านช่างไห่ , ถ้ำติ่ง , น้ำตกตาดกวางสี
3 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN200404 ทัวร์ลาว สะบายดีหลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว สะบายดีหลวงพระบาง

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
หลวงพระบาง, พระธาติภูษี, ตลาดมืด, วัดแสนสุขขาราม, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช
3 ดาว
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค. /
มิ.ย. /
ก.ค. /
ส.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN194819 ทัวร์ลาว HIGHLIGHT หลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว HIGHLIGHT หลวงพระบาง

3วัน 2คืน
เมืองหลวงพระบาง, วัดใหม่สุวันพูมาราม, วัดเชียงทอง, ทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดมืดหลวงพระบาง, ตลาดไนท์บาร์ซา
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193193 ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
ตักบาตรข้าวเหนียว, บ้านผานมถ้าติ่ง, บ้านช่างไหน้ำตกตาดกวงชี, พธิีบายศรีสู่ขวัญ, วัดเชียงทอง, วดัวชิุนราช, วดัใหม่สุวรรณภูมาราม
ตลาดมืด
4 ดาว
ก.พ. /
มี.ค. /
เม.ย. /
พ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193254 ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตารข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน PG ( BIND )
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตารข้าวเหนียว 3 วัน 2 คืน PG ( BIND )

 Bangkok Airways
3วัน 2คืน
หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี, ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน, บ้านช่างฆ้อง, ถ้ำติ่ง, บ้านช่างไห, พระราชวังเก่า, วัดเชียงทอง, วัดใหม่, พระธาตุษูสี, บายศรีสู่ขวัญ ใส่บาตรข้าวเหนียว, วัดวิชุนราช, บ้านผานม
ตลาดมืด
ก.พ. /
มี.ค. /
พ.ค. /
มิ.ย.
ทัวร์โค๊ด NIDN200058 ทัวร์ลาว สบายดีหลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว สบายดีหลวงพระบาง

 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน
วัดเชียงทอง, พระราชวังหลวง, วัดพระธาตุพูสี, ตลาดมืด
3 ดาว
ก.พ. /
มี.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN196881 ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

3วัน 2คืน
หลวงพระบาง , พระธาตุพูสี , ตลาดไนท์บาร์ซ่า
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง , บ้านซ่างไห -ถ้ำติ่ง , น้ำตกตาดกวางสี , บ้านผานม
4 ดาว
ม.ค. /
ก.พ. /
มี.ค.