ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

เสียมเรียบ

เสียมเรียบ 8 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN233125 ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ
เสียมเรียบ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ

 รถตู้
3วัน 2คืน
เสียมเรียบ องค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ, สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด
4 ดาว
ต.ค. /
พ.ย.