ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

เสียมเรียบ

เสียมเรียบ 25 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN191068 ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน FD ( SPRT )
เสียมเรียบ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน FD ( SPRT )

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
เสียมเรียบ, ล่องเรือโตนเลสาบ, ศาลองค์เจ๊, องค์จอม, ชมโชว์ระบำอัปสรา, นครธม ,ปราสาทบันทายศรี , ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด, ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม, ศูนย์ฝึกวิชาชีพ, วัดพระพรหมรัตน์
ไนท์มาร์เก็ต,ตลาดซาจ๊ะ
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN191361 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD ( SPRT )
เสียมเรียบ

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD ( SPRT )

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
คุกตวลสเลง , พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ,พระเจดีย์เงิน , ตลาดชาทะไม , พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ –ศาลองค์เจ๊ก , องค์จอม , ชมโชว์ระบำอัปสรา , นครธม , ปราสาทบันทายศรี , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , นครวัด , ตลาดซาจ๊ะ
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN193805 ทัวร์กัมพูชา UNSEEN SIEM REAP เสียมเรียบ นครวัด นครธม เกาะแกร์ พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน FD ( UNSE )
เสียมเรียบ

ทัวร์กัมพูชา UNSEEN SIEM REAP เสียมเรียบ นครวัด นครธม เกาะแกร์ พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน FD ( UNSE )

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
ศาลองค์เจกองค์จอม , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร , ล่องเรือโตนเลสาบ , ชมโชว์ระบำอัปสรา , ปราสาทนครวัด , นครธม , ปราสาทบายน , ปราสาทบันทายสรี , ปราสาทตาพรหม , ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
ก.ย. /
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.