ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พนมเปญ

พนมเปญ 10 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN191361 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD ( SPRT )
พนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD ( SPRT )

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
คุกตวลสเลง , พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ,พระเจดีย์เงิน , ตลาดชาทะไม , พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ –ศาลองค์เจ๊ก , องค์จอม , ชมโชว์ระบำอัปสรา , นครธม , ปราสาทบันทายศรี , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , นครวัด , ตลาดซาจ๊ะ
พ.ย. /
ธ.ค.
ทัวร์โค๊ด NIDN195246 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ
พนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
นครธม, ปราสาทบันทายศรี, ปราสาทบายน, ปราสาทตาพรหม, นครวัด
ตลาดซาจ๊ะ
4 ดาว
พ.ย. /
ธ.ค.