ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ตัวกรอง


ราคา

สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

พนมเปญ

พนมเปญ 11 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...
ทัวร์โค๊ด NIDN190376 ทัวร์กัมพูชา เที่ยว 2 เมือง พนมเปญ เสียมราฐ ท่องอารยธรรมพันปี นครวัด นครธม ชมระบำอัปสรา 4วัน 3คืน LQ ( MIRA )
พนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา เที่ยว 2 เมือง พนมเปญ เสียมราฐ ท่องอารยธรรมพันปี นครวัด นครธม ชมระบำอัปสรา 4วัน 3คืน LQ ( MIRA )

 Air Guinea Cargo
4วัน 3คืน
บินภายใน ไม่ต้องนั่งรถนาน ให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกับสถานที่ท่องเที่ยว , ชมความสวยงามของพระราชวังเขมรินทร์ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมราชวังของไทย , นมัสการพระแก้วมรกตของเขมร ที่วัดพระแก้ว , เที่ยวชมนครวัด นครธม , ชมโชว์การแสดงชุดระบำอัปสราศิลปะพื้นเมืองของกัมพูชา , ช้อปปิ้งเลือกซื้อของที่ระลึกที่
ทัวร์โค๊ด NIDN191361 ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD ( SPRT )
พนมเปญ

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD ( SPRT )

 Thai AirAsia
3วัน 2คืน
คุกตวลสเลง , พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ,พระเจดีย์เงิน , ตลาดชาทะไม , พนมเปญ – เสียมเรียบ – ล่องเรือโตนเลสาบ –ศาลองค์เจ๊ก , องค์จอม , ชมโชว์ระบำอัปสรา , นครธม , ปราสาทบันทายศรี , ปราสาทบายน , ปราสาทตาพรหม , นครวัด , ตลาดซาจ๊ะ
ต.ค. /
พ.ย. /
ธ.ค.