ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ทัวร์เวียดนามกลาง PVN34 ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์  4 วัน 3 คืน VZ ( JIWL )
ทัวร์เวียดนามกลาง PVN34 ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน VZ ( JIWL )
ทัวร์โค้ด NIDN184575
  • 4วัน 3คืน
  • ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ , ลอดอุโมงค์ฮายวาน , ชม วัดเทียนมู่ , ชมพระราชวังโบราณไดโนย, นั่งเรือกระด้ง
  • พิเศษ อินเตอร์บุฟเฟ่บานาฮิลล์-กุ้งมังกร
  • ช้อปปิ้งตลาดดงบา
SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} {{peroid.yearLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
14 ม.ค. 62 - 17 ม.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.พ. 62 - 19 ก.พ. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
3 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
5 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
7 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
8 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 14 เม.ย. 62 17,900 22,400 แสดง - 0
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
12 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
14 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
19 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 9,980 14,480 แสดง - 0
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
29 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 10,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
2 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 9,990 14,490 แสดง - 0
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 9,990 14,490 แสดง - 0
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 11,800 16,300 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 29 พ.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 9,990 14,490 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 9,900 14,400 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 10,999 15,499 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 9,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,980 14,480 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 9,980 14,480 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
11,999 10,999
15,499 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
12,999 9,999
14,499 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
12,999 10,999
15,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
11,999 10,999
15,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
12,999 9,990
14,490 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
11,999 9,990
14,490 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
12,999 9,990
14,490 แสดง - 0
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 12,999 17,499 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 14,900 19,400 แสดง - 0
Sold Out
14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 11,999 16,499 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 13,900 18,400 แสดง - 0
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง PVN34 ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์  4 วัน 3 คืน VZ ( JIWL )
ทัวร์เวียดนามกลาง PVN34 ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน VZ ( JIWL )
ราคาเริ่มต้น 9,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน