ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน
ทัวร์โค้ด NIDN195517
  • 5วัน 3คืน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ชมความสวยงามอุทยานอาลีซาน
  • 3 ดาว
13,999 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 13,999 16,999 แสดง - 0
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 0
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 0
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 0
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 17,999 20,999 แสดง - 0
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,999 20,999 แสดง - 0
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 18,999 21,999 แสดง - 0
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 0
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 0
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 0
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 0
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 0
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 14,999 17,999 แสดง - 0
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 16,999 21,999 แสดง - 0
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 17,999 22,999 แสดง - 0
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 20,999 25,999 แสดง - 0
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 22,999 27,999 แสดง - 0
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 22,999 27,999 แสดง - 0
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 20,999 25,999 แสดง - 0
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 19,999 24,999 แสดง - 0
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 15,999 20,999 แสดง - 0
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 15,999 19,999 แสดง - 0
6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 16,999 20,999 แสดง - 0
7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 15,999 19,999 แสดง - 0
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 15,999 19,999 แสดง - 0
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 16,999 19,999 แสดง - 0
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 16,999 19,999 แสดง - 0
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 19,999 24,999 แสดง - 0
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 19,999 24,999 แสดง - 0
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 19,999 24,999 แสดง - 0
15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 16,999 19,999 แสดง - 0
1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 16,999 19,999 แสดง - 0
2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 16,999 19,999 แสดง - 0
3 พ.ค. 63 - 7 พ.ค. 63 16,999 19,999 แสดง - 0
4 พ.ค. 63 - 8 พ.ค. 63 14,999 17,999 แสดง - 0
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
12 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
14 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 0
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 13,999 16,999 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน