ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ทัวร์ไทย ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ราคาสุดคุ้ม
ทัวร์ไทย ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ราคาสุดคุ้ม
ทัวร์โค้ด NIDN202204
  • 3วัน 2คืน
  • วัดพระทอง ย่านตึกเก่า วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง ร้านเครื่องประดับไข่มุก ร้านเสื้อยืดภูเก็ต ร้านของฝาก
4,999 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} {{peroid.yearLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
5 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
7 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
8 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
10 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
11 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
13 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
14 ต.ค. 63 - 16 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
15 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
17 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
18 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
19 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
20 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
21 ต.ค. 63 - 23 ต.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
22 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
24 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
25 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
26 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
27 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
28 ต.ค. 63 - 30 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
29 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
31 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
1 พ.ย. 63 - 3 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
2 พ.ย. 63 - 4 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
3 พ.ย. 63 - 5 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
4 พ.ย. 63 - 6 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
5 พ.ย. 63 - 7 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
7 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
8 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
9 พ.ย. 63 - 11 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
10 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
11 พ.ย. 63 - 13 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
12 พ.ย. 63 - 14 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
15 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
16 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
17 พ.ย. 63 - 19 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
18 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
19 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
22 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
23 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
24 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
25 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
26 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
28 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
29 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
1 ธ.ค. 63 - 3 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
2 ธ.ค. 63 - 4 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
3 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
6 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
7 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
8 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
9 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
12 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
13 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
14 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
15 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
17 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
19 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
20 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
21 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
22 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 4,999 4,999 แสดง - 0
23 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
24 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 6,999 6,999 แสดง - 0
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
26 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
27 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
28 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
29 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 8,999 8,999 แสดง - 0
30 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 8,999 8,999 แสดง - 0

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไทย ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ราคาสุดคุ้ม
ทัวร์ไทย ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ราคาสุดคุ้ม
ราคาเริ่มต้น 4,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน