ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo
ทัวร์เกาหลี Seoul Plus+
ทัวร์เกาหลี Seoul Plus+
ทัวร์โค้ด NIDN241520
  • 4วัน 2คืน
  • อิสระ 1 วัน/ครึ่ง, พักใจกลางกรุงโซล, น้ำหนักกระเป๋า 20 Kg.
  • 3 ดาว
10,999 บ.

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

{{peroid.periodStartLabel}} {{peroid.yearLabel}} ({{peroid.count}})
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
21 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
26 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
27 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
28 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
1 ก.ย. 67 - 4 ก.ย. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
2 ก.ย. 67 - 5 ก.ย. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
3 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
4 ก.ย. 67 - 7 ก.ย. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
8 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
9 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
10 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
11 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
16 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
17 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
18 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
23 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
24 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
25 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
29 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
30 ก.ย. 67 - 3 ต.ค. 67 10,999 16,999 แสดง - 0
1 ต.ค. 67 - 4 ต.ค. 67 11,499 17,499 แสดง - 0
2 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
6 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
7 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
8 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 12,499 18,499 แสดง - 0
9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 15,999 21,999 แสดง - 0
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 13,499 19,499 แสดง - 0
14 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
15 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 13,499 19,499 แสดง - 0
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
21 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 13,999 19,999 แสดง - 0
26 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 13,499 19,499 แสดง - 0
27 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
28 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
29 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
30 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
31 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
1 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
2 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 12,499 18,499 แสดง - 0
3 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
4 พ.ย. 67 - 7 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
5 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
6 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 12,499 18,499 แสดง - 0
7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
8 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
9 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 12,499 18,499 แสดง - 0
10 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
10 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 14,999 20,999 แสดง - 0
11 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
12 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
13 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 12,499 18,499 แสดง - 0
14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 12,499 18,499 แสดง - 0
17 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
18 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
19 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
20 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 12,499 18,499 แสดง - 0
21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 12,499 18,499 แสดง - 0
24 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
25 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
26 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 11,999 17,999 แสดง - 0
27 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 12,499 18,499 แสดง - 0
28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
29 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 12,999 18,999 แสดง - 0
30 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 12,499 18,499 แสดง - 0
1 ธ.ค. 67 - 4 ธ.ค. 67 12,499 18,499 แสดง - 0