ติดต่อ Nidnoi Travel จันทร์-เสาร์ 09.00-19.00
logo

ทุกทริปท่องเที่ยวไม่มีสะดุด ด้วย Pocket WiFi

มีนาคม 10, 2020

ต้องการอินเตอร์เน็ตสำหรับทริปของคุณ?

เช่า Pocket WiFi และเพลินเพลินกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ 4G ระหว่างทริปของคุณ
ครอบคลุมการใช้งานทั่วโลก เริ่มต้นเพียง 150บาท ต่อวัน

อัตราค่าบริการเช่า POCKET WIFI

Wi-Ho!® Mobile  บริการเช่าอุปกรณ์สื่อสาร (แผนบริการรายวัน)   ข้อกำหนดการให้บริการขั้นพื้นฐาน

ข้อที่ 1: คำจำกัดความ

1 คำต่อไปนี้ใช้ในข้อกำหนดจะมีความหมายตามด้านล่างนี้ 

     (1)  บริการ: ให้บริการเช่าอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่, ฯลฯ ที่ทางบริษัทจัดหาให้
     (2)  ผู้ใช้บริการ: บุคคลธรรมดาและบริษัท,ฯลฯ ที่ใช้บริการและ / หรือขอใช้บริการ
     (3)  อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ : อุปกรณ์สื่อสาร (ซิม, โทรศัพท์มือถือ) และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ให้บริการ
     (4)  อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ: อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ ที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ มีกรรมสิทธิ์
     (5)  ค่าชดเชยการประกัน : ประกันที่เสนอโดยบริษัท เพื่อชดเชยการสูญหาย การโจรกรรม และความเสียหายของอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดของการใช้บริการ
     (6)  ข้อกำหนดส่วนบุคคล: ข้อกำหนดใหม่, กฎข้อบังคับ และข้อควรระวัง เกี่ยวกับเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ที่บริษัทแนะนำโดยแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้
     (7)  หน้าเพจของเรา : เว็บไซต์แอ็พพลิเคชันแบบพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ, ฯลฯ  ซึ่งดำเนินการและบริหารงานโดย บริษัท  ซึ่งผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ใครก็ตามที่สมัครใช้บริการของบริษัทเป็นครั้งแรก จะได้รับการจดทะเบียนโดยอัตโนมัติ ในฐานะผู้ใช้งาน และสามารถใช้บริการได้ โดยการใส่ไอดีและรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน
    (8)  บริษัทฯ : บริษัท เทเลคอมสแควร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
    (9)  การสื่อสาร,ฯลฯ  : ข้อมูลการสื่อสาร
   (10)  ค่าธรรมเนียมการใช้งาน,ฯลฯ : ค่าธรรมเนียมการยกเลิก ตามข้อที่ 6 [การยกเลิกใบสมัคร และค่าธรรมเนียมการยกเลิก], ค่าธรรมเนียมการใช้งานตามข้อที่ 11 [ค่าธรรมเนียมการใช้งาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ] ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ข้อ 2: เกี่ยวกับข้อกำหนด

1.1 ข้อกำหนดจะระบุเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการ
2.2 ข้อกำหนดส่วนบุคคล จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง หากเงื่อนไขในข้อกำหนด ต่างจากข้อกำหนดส่วนบุคคล, ข้อกำหนดส่วนบุคคลจะต้องได้รับการพิจารณาก่อน
3.3 ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนบุคคลก่อนที่จะใช้บริการ
4.4 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
5.5 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งค่าธรรมเนียมการใช้งาน,  ฯลฯ,  และส่วนลด

ข้อ 3: นโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องยอมรับนโยบายนี้เมื่อสมัครใช้บริการ

ข้อ 4: การแสดงเอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคล

1.1 ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ เมื่อรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ จะต้องแสดงเอกสารการตรวจสอบตัวบุคคลตามที่บริษัทร้องขอ
2.2 ในกรณีของการให้บริการเช่า ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของการป้องกันการใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่เหมาะสม ผู้ใช้บริการ, ฯลฯ จะต้องแสดงเอกสาร การตรวจสอบตัวตนอย่างเป็นทางการตามที่กำหนดไว้

ข้อ 5: ใบสมัคร

1.1 สัญญาเช่าจะมีผลเมื่อผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ใช้บริการตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และยอมรับข้อตกลงของบริษัทโดยการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ของการอนุมัติว่าใบสมัครถูกต้องและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ,ฯลฯ โดยการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการยอมรับและการรับใบสมัคร
2.2  บริษัทจะดำเนินการแจ้งข้อกำหนด ตามวรรคหนึ่งข้างต้น โดยใช้วิธีการที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม เช่น ส่งผ่านทางอีเมล์ หรือจดหมาย, ฯลฯ
3.3  สัญญาเช่าจะเกิดขึ้น  นอกจากนี้หากการยืนยันของการอนุมัติคำขอตามวรรคที่ 1 ล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์ของผู้ใช้บริการ,ฯลฯ
4.4  บุคคลดังต่อไปนี้อาจไม่สามารถยื่นขอรับบริการได้

(1)  ผู้เยาว์, ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแล  และบุคคลที่อยู่ในความช่วยเหลือ (เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากตัวแทนตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้เยาว์จะสามารถสมัครแผนอัตราแบบคงที่ได้)
(2) ผู้ใช้บบริการ ใครก็ตามที่ถูกระบุว่า บัตรเครดิตถูกระงับการใช้โดยบริษัทบัตรเครดิต หน่วยงานที่ตรวจสอบ หรือสถาบันการเงิน,ฯลฯ
(3) บุคคลที่มีประวัติไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้งาน, ฯลฯ
(4) บุคคลที่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม
(5) บุคคลหรือหน่วยงานที่จัดตั้งองค์กรอาชญากรรม, สมาชิกองค์กรอาชญากรรม, กลุ่มอาชญากรรมกึ่งสมาชิก, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม, บริษัทที่เป็นผู้ฉ้อโกง, หรือนิติบุคคลอื่นที่คล้ายคลึงกัน, หรือบุคคลที่เคยเป็นหนึ่งในนั้น ภายในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
(6) บุคคลอื่นที่ไม่เหมาะสมต่อการพิจารณาของบริษัท

5.5  รูปแบบของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่, ฯลฯ จะถูกกำหนดโดยบริษัท

6.6  ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะไม่สามารถจองอุปกรณ์ได้ครั้งละ 5 เครื่อง หรือมากกว่านั้น

ข้อ 6 การยกเลิกใบสมัครและค่าธรรมเนียมการยกเลิก

1.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ  ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาเช่ากับบริษัท ก่อนที่จะได้รับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ สัญญาเช่าดังกล่าวจะถือว่าถูกยกเลิก
2.2 ตามเจตนารมณ์ที่จะยกเลิก ตามวรรคก่อนโดยผู้จองสินค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ให้กับบริษัททราบทางโทรศัพท์, อีเมล หรือวิธีการอื่นๆ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกออเดอร์ของคุณ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกออเดอร์:

สำหรับการแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่คิดค่าปรับ หากท่านได้ทำการแจ้งก่อนล่วงหน้ามากกว่า 5 วัน ก่อนวันเริ่มเช่า หากหลังจากนั้นบริษัทจะเรียกเก็บค่าบริการ ในการจัดส่ง(ถ้ามี)

– กรณีแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อมากกว่า 5 วันขึ้นไปก่อนวันเริ่มเช่า ทางบริษัทจะคิดค่าปรับ 1 วันเท่านั้น
– กรณีแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อที่ทำการแจ้งล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันเริ่มเช่า ทางบริษัทจะคิดค่าปรับ 2 วัน ของค่าเช่า (อาจมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งไป-กลับเพิ่มเติม)
– สำหรับการยกเลิกการสั่งซื้อที่ทำการแจ้งระหว่างการเช่า ทางบริษัทจะคิดค่าปรับ 30% จากค่าเช่าที่เหลือ

ข้อ 7: การเปลี่ยนแปลงการสมัคร

1.1  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่อยู่การจัดส่ง, ปลายทางการเดินทาง, ระยะเวลาการเดินทาง, หรือรายละเอียดการสมัคร,ฯลฯ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที ว่ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของสัญญาการเช่า ค่าบริการธนาคารสำหรับการคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้จ่าย,ฯลฯ หากเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง จะต้องชำระโดยผู้จอง,ฯลฯ
2.2  หากมีวันที่ไม่ได้ใช้งาน หรือผู้ใช้บริการส่งคืนเครื่องก่อนกำหนดเวลา ซึ่งได้มีการคำนวณค่าธรรมเนียมการเช่าไว้แล้ว ณ วันที่สมัครการจอง ทางบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงิน

ข้อ 8: สัญญาเช่าเครื่อง, ระยะเวลาของสัญญา

1.1 ช่วงเวลาของสัญญาเช่าเครื่องคือ หนึ่งวัน (ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน)
2.2 ระยะเวลาของสัญญาจะเริ่มตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้ายของสัญญา วันแรกและวันสุดท้ายการเรียกเก็บเงินสำหรับค่าบริการรายวัน, ฯลฯ เช่น ค่าเช่า, ฯลฯ จะเหมือนกับวันแรกและวันสุดท้ายของสัญญา
3.3 วันแรกของการให้บริการจะเป็นวันที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ รับเครื่องอุปกรณ์,ฯลฯ ที่สนามบิน,ฯลฯ หรือวันรุ่งขึ้นหลังจากการจัดส่งที่ courier service
4.4 วันสุดท้ายของการให้บริการจะเป็นวันที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ส่งคืนอุปกรณ์การสื่อสารผ่านมือถือ,ฯลฯ ที่สนามบิน,ฯลฯ หรือก่อนวันจัดส่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ส่งกลับโดยใช้บริการจัดส่ง ในวันที่เดินทางกลับประเทศ นั่นจะเป็นวันสุดท้ายของสัญญา วันจัดส่งโดยใช้ผู้ให้บริการจัดส่ง จะเป็นวันที่ผู้ให้บริการจัดส่งได้รับอุปกรณ์การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ,ฯลฯ จากผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ในประเทศไทย
5.5 หากผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ผู้ที่ได้รับการชดเชยประกันของการขยายระยะเวลาสัญญา ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมประกัน สำหรับช่วงระยะเวลาที่ขยายเพิ่มด้วย

ข้อ 9 การยกเลิกสัญญา

1.1 กรณีใดๆก็ตาม ที่ระบุไว้ในรายการต่อไปนี้ใช้กับผู้ใช้บริการ,ฯลฯ บริษัทสามารถยกเลิกสัญญา โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้

      (1) ในกรณีที่สอดคล้องกับวรรค 4 ในข้อ 5 [ใบสมัคร]
      (2) ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ระบุไว้ในข้อ 14 [การกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ]
      (3) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ยังคงใช้บริการอีก 7 วัน หลังจากวันที่ต้องคืนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่,ฯลฯ โดยที่ไม่มีการ ติดต่อบริษัท
      (4) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้ ฯลฯ
      (5) ในกรณีที่สถานะเครดิตของผู้ใช้บริการ,ฯลฯ มีสภาพทรุดโทรมหรืออยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะเสื่อมสภาพ
      (6) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำการอื่นๆ ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

2.2 ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องยอมรับในกรณีตามวรรคก่อน บริษัทไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ใช้บริการ, ฯลฯ ให้ชำระค่าธรรมเนียมการใช้,ฯลฯ โดยใช้หมายเลขบัตรเครดิตที่สมาชิกนำมาแสดง ในขณะที่ใช้สมัครการใช้งาน

ข้อที่ 10: วิธีการชำระเงิน

1.1 การชำระเงินโดยทั่วไปจะทำโดยบัตรเครดิต และยังมีวิธีการอื่นเช่น เงินสดหรือการโอนเงิน ยังเป็นที่ยอมรับเช่นกัน
2.2 ในกรณีที่มีการค้างชำระค่าธรรมเนียมการใช้งาน,ฯลฯ บริษัทไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ให้ใช้ข้อมูลการชำระเงินที่ได้รับในขณะที่สมัครใช้งาน ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการใช้งาน,ฯลฯ จะต้องติดต่อกับบริษัททันทีที่ได้รับใบแจ้งยอด

ข้อ 11: ค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1.1 ค่าธรรมเนียมการใช้งาน, ฯลฯ สำหรับการให้บริการจะระบุแยกไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
2.2 ในกรณีที่ระบุไว้ในรายการต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการใช้ ตามที่ระบุในวรรคก่อน

(1) หากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ สูญหาย,ถูกขโมย หรือเสียหาย ค่าชดเชยจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
(2) ในข้อย่อยที่ (3) วรรค 1 ของข้อ 9 (การยกเลิกสัญญา) โดยไม่คำนึงถึงความคุ้มครองของประกัน หากผู้ใช้บริการ,ฯลฯ  ไม่สามารถส่งคืน อุปกรณ์การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ,ฯลฯ ไปให้แก่บริษัทได้ ค่าชดเชยจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

  • 300 บาท/วัน
  • 4,000 บาท หากไม่ทำการคืนเครื่องภายใน 1 เดือน

(3) กรณีที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ มีสาเหตุอื่นใด ที่ไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้า ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดได้ ค่าธรรมเนียมในการชำระล่าช้า 14.6% ต่อปี ตามจำนวนในใบแจ้งหนี้ จนกว่าจะเสร็จสิ้นการชำระ

3.3 ในกรณีต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องบวกเพิ่มค่าใช้จ่าย ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในวรรค 1 ค่าใช้บริการ,ฯลฯ ตามค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

(1) กรณีสูญหาย หรือถูกโจรกรรมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ หากมีการใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามค่าบริการโทรคมนาคม และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว (ในกรณีที่บริษัทได้แจ้ง ตามข้อกำหนดของข้อ 20 [การสูญหาย การโจรกรรม หรือเกิดความเสียหายของอุปกรณ์สื่อสาร,ฯลฯ ] บทบัญญัติเหล่านี้จะถูกใช้เช่นเดียวกับการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต จนกว่าจะถูกยุติการใช้งานจริง)
(2) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ในกรณีที่ใช้ในประเทศและภูมิภาคที่ไม่ได้จดทะเบียน ณ เวลาที่ยื่นคำขอ
(3) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร,ฯลฯ ที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้ใช้บริการไม่ได้สังเกตเห็น,ฯลฯ เนื่องจากเหตุผลเช่น การไม่สามารถปิดโปรแกรมของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ไม่สามารถล็อกอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ หรือเนื่องจากมีการอัพเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติเป็นต้น
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร,ฯลฯ เมื่ออุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ในการใช้งานที่ได้รับการติดต่อสื่อสาร ที่อยู่นอกขอบเขตที่ผู้ใช้บริการคาดการณ์ไว้
(5) ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร จากหลายสายเมื่อใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ถูกใช้สำหรับการโทรด้วยผู้เข้าร่วมหลายราย เช่นการประชุมทางโทรศัพท์

ข้อ 12: ไม่มีการโอนสิทธิและหน้าที่

1. ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะไม่มอบหมายให้ โอนย้าย หรือเสนอเป็นหลักประกันสิทธิ และภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากการสมัครขอใช้บริการ

ข้อ 13: หน้าที่ในการดูแล

1. ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องดูแล รอบคอบและระมัดระวังในการใช้บริการ

ข้อ 14: การกระทำที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ไม่ได้รับอนุญาต

1 ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะไม่มีส่วนร่วมในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

(1) กิจกรรมทางอาชญากร หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลทางอาญา
(2) การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรืออาจละเมิดต่อระเบียบ และศีลธรรมหรือกฎหมายและกฏต่างๆ
(3) เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ถอดแยกชิ้นส่วน, ปรับเปลี่ยน, ซ่อมแซม, ยืม, ขายต่อ, เปลี่ยนชื่อผู้จอง หรือการจำนำ หรือนำไปเสนอในทำนองหลักประกัน
(4) รายการหรือแสดงหมายเลขของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ในสิ่งตีพิมพ์,ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
(5) ถอดซิมการ์ดออกจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ เมื่อยังไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
(6) เปลี่ยนหมายเลข PIN ของอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ซึ่งบริษัทได้กำหนดหมายเลข PIN ไว้
(7) ใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ในลักษณะที่นอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด หรือนอกเหนือจากการใช้งานตามปกติ

ข้อ 15: ความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหายของผู้ใช้บริการ,ฯลฯ

1.1 ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท จะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว
2.2 ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ที่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม หรือกลายเป็นคู่กรณีในข้อพิพาทกับบุคคลที่สาม จะต้องแก้ปัญหารับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของพวกเขา และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดต่อบริษัท

ข้อ 16: ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายของบริษัท

1 หากบริษัทมีข้อบกพร่อง ในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ บริษัทจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการใช้บริการโดยตรงและตามปกติของความเสียหาย บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายพิเศษ เช่น ค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

ข้อ 17: ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัท หากเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ

1.1 สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ขอบเขตความรับผิดชอบ ของบริษัทสำหรับปัญหาการเชื่อมต่อ ของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ (“ปัญหาการเชื่อมต่อ”) จะจำกัดเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ให้โดย บริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ใดๆ ที่ปรากฏในรายการด้านล่างนี้

(1) ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากการจัดการ หรือการใช้อุปกรณ์โดยผู้ใช้งาน,ฯลฯ
(2) ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากกรณีจำเพาะเจาะจง,การจัดการการดำเนินงาน, การตั้งค่า หรือความเข้ากัน,ฯลฯ ของอุปกรณ์ ซึ่งกิดจากผู้ใช้บริการ,ฯลฯ
(3) ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม,ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้บริการแอพพลิเคชัน,ฯลฯ
(4) ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากภูมิประเทศโดยรอบ สิ่งกีดขวางจากอาคารสิ่งปลูกสร้าง, เรดาร์หรือคลื่นวิทยุจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เมื่อผู้ใช้งานใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ
(5) ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ,ฯลฯ
(6) ปัญหาการเชื่อมต่อที่เกิดจากสาเหตุอื่น ที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของบริษัท

2.2 ในกรณีที่เกิดปัญหาการเชื่อมต่อ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน บริษัทจะไม่รับผิดชอบหากผู้จอง,ฯลฯ ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคู่มือการใช้งาน  หรือไม่ติดต่อศูนย์บริการของบริษัท

ข้อ 18 นโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการสื่อสาร

1. ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลของการดูแลรักษาคุณภาพของเครือข่าย และการใช้งานแบนด์วิดท์ที่เหมาะสม เมื่อพบว่าในช่วงเวลาสั้นๆ มีปริมาณการใช้ข้อมูลสื่อสารจำนวนมาก ถูกส่งไปที่บริษัทเทเลคอมในประเทศญี่ปุ่น หรือต่างประเทศ บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ที่จะจำกัดปริมาณการใช้ข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอาจสูญหาย หรือความเร็วในการติดต่อสื่อสารอาจลดลง
(2) ข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ ด้วยเหตุผลตามวรรคก่อนที่จะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใดๆ ของบริษัท และจะต้องไม่มีผลต่อการชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานของผู้ใช้บริการ,ฯลฯ

ข้อ 19: ข้อตกลงในการระงับการใช้งาน

1. ในกรณีต่อไปนี้ บริษัทสามารถยกเลิก หรือระงับการใช้บริการชั่วคราว โดยไม่มีการลดค่าธรรมเนียมการใช้งาน,ฯลฯ ซึ่งจะต้องชำระโดยผู้ใช้บริการ, ฯลฯ

(1) ในกรณีที่สอดคล้องกับข้อ 9 [การยกเลิก]
(2) ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อ 14 [การกระทำที่สมาชิก,ฯลฯ ไม่ได้รับอนุญาต]
(3) กรณีอื่นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค หรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อ 20: การสูญหาย, การโจรกรรม หรือความเสียหาย,ฯลฯ ของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ

1.1 ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ สูญหาย, ถูกขโมย หรือเสียหาย ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องชำระค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทกำหนด
2.2 ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ สูญหาย,ถูกขโมย หรือเสียหาย ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
3.3 ในกรณีที่มีการสูญหาย หรือถูกโจรกรรมตามวรรคก่อน บริษัทได้รับการแจ้งจากผู้ใช้บริการ และจะขอระงับการใช้งานทันที จากบริษัทเทเลคอม
4.4 หากในกรณีที่เป็นไปตามวรรคก่อน อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้รับผลกระทบ,ฯลฯ โดยมีบุคคลที่สามใช้งานโดยมิชอบ ก่อนที่จะมีการระงับการใช้งาน ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งาน,ฯลฯ ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว

ข้อ 21: ค่าสินไหมทดแทนของประกัน

1. ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องตกลงในเรื่องต่อไปนี้

(1) ไม่สามารถรับประกันค่าชดเชย หรือยกเลิกหลังจากที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ได้รับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่แล้ว,ฯลฯ
(2) ค่าชดเชยของประกัน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะลดลงเมื่อมีการประกัน จากการสูญหาย,การโจรกรรม และความเสียหายของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่เกิดขึ้น จนกว่าจะมีการหยุดระงับการใช้งาน เนื่องจากการสูญหาย, การโจรกรรม และความเสียหายของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ
(3) ในกรณีที่มีการสูญหาย หรือถูกโจรกรรมอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ เมื่อได้รับความคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องส่งหลักฐานการโจรกรรม เช่นเอกสารการโจรกรรมที่ออกโดยสำนักงานตำรวจท้องที่ หรือเอกสารเทียบเท่า

ข้อ 22: เรื่องอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องตกลง

1. ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ จะต้องตกลงในเรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งจะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

(1) ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการใช้อุปกรณ์ของสมาชิก,ฯลฯ สำหรับ data roaming  อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากบริษัทโทรคมนาคมที่ใช้บริการ
(2) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ในการเชื่อมต่อกับการใช้บริการ บริษัทไม่มีการรับประกันใดๆ สำหรับการดำเนินงานที่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด,ฯลฯ ของอุปกรณ์ต่างๆหรือเพื่อความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์
(3) อุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่,ฯลฯ อาจไม่สามารถจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการ,ฯลฯ ได้ตามกำหนดจัดส่ง เนื่องจากความล่าช้าใน บริษัทจัดส่งของ

ข้อ 23: กฎหมายที่ใช้บังคับและอำนาจศาล

1. ข้อกำหนดจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นตามข้อตกลงและสัญญานี้ ศาลแขวงกรุงเทพจะเป็นศาลที่ตกลงกันของอำนาจเขตศาลชั้นต้น 

สำหรับเรื่องอื่นๆ โปรดเขียนอีเมลส่งหาเราที่ contact@wi-ho.co.th

ครอบคลุม 111 ประเทศ ทั่วโลก

ประเทศที่ครอบคลุมในแอฟริกา

แองโกลา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย, อียิปต์, ซาฮาร่าตะวันตก, กานา, เคนยา, โมร็อกโก, มอริเชียส, ไนจีเรีย, ตูนิเซีย, สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย, แอฟริกาใต้, แซมเบีย

ประเทศที่ครอบคลุมในเอเชีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, บังคลาเทศ, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, อิสราเอล, อินเดีย, จอร์แดน, ญี่ปุ่น, กัมพูชา, เกาหลีใต้, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ศรีลังกา, พม่า, มองโกเลีย, มาเก๊า, มาเลเซีย, เนปาล, ฟิลิปินส์ , ปากีสถาน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, ไทย, ไต้หวัน, เวียดนาม, เยเมน, ประเทศมัลดีฟส์ 

ประเทศที่ครอบคลุมในยุโรป (แพคเกจยุโรป)

ประเทศอัลแบเนีย, หมู่เกาะโอลันด์, ออสเตรีย, อะซอเรส, เบลเยียม, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, ตุรกี, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, โมนาโก, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ประเทศเซอร์เบีย, ประเทศซานมารีโน, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ประเทศยูเครน, นครรัฐวาติกัน, อังกฤษ

ประเทศที่ครอบคลุมในยุโรปตะวันออก (แพ็คเกจทั่วโลก) 

แอลเบเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, ตุรกี, ยูเครน

ประเทศที่ครอบคลุมในอเมริกาเหนือ

แคนาดา, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกา, กัวเตมาลา, เม็กซิโก, นิการากูร่า, ปานามา, เปอร์โตริโก, ซัลวาดอร์, สหรัฐอเมริกา

ประเทศที่ครอบคลุมในโอเชียเนีย

ออสเตรเลีย, ฟิจิ, กวม, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, นิวซีแลนด์

ประเทศที่ครอบคลุมในอเมริกาใต้

อาร์เจนตินา, โบลิเวีย, บราซิล, ชิลี, โคลอมเบีย, เอกวาดอร์, เปรู, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา

สถานที่ให้บริการ

จุดรับและคืนเครื่อง Pocket Wi-Fi ที่สนามบินสุววรณภูมิ

Wi-Ho! Thailand counter
ชั้น B โซนแอร์พอร์ตลิ้งค์ ติดต่อ : 061-405-1551 (ตั้งแต่ 7 โมงเช้า – 4 ทุ่ม)
เวลาทำการ: ตั้งแต่ 7 โมงเช้า – 4 ทุ่ม รับและคืนสินค้าผ่านล็อกเกอร์ 24 ชั่วโมง

จุดรับและคืนเครื่อง Pocket Wi-Fi 24 ชม. ที่สนามบินดอนเมือง

โดย AIRPORTELS counter อาคาร 2 ผู้โดยสารภายในประเทศ ฅ
ชั้น 1  ประตู 9 ติดต่อ : 081-909-9655


บทความโดย

Nidnoi Travel